Възможности
за финансиране

Научете повече за финансовите възможности, които „Творческа Европа“ предлага.

Пълната информация за всяка от финансовите схеми може да бъде намерена в официалния сайт на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), както и в годишната работна програма за изпълнението на „Творческа Европа“.