Резултати от първата покана за индивидуална мобилност“Culture Moves Europe“

Публикувано на 31/7/2023
от ced.bulgaria

“Culture Moves Europe” e най-голямата схема за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор. Програмата е насочена към секторите архитектура, културно наследство, дизайн, литературен превод, музика, визуални и сценични изкуства и предлага възможности както за осъществяване на художествени проекти, така и за изследвания, проучвания и изграждане на мрежи. 

В това първо издание на конкурса за проекти за индивидуална мобилност бенефициентите са над 1800. Те идват предимно от Германия, Италия, Франция, Испания, Украйна (включително 4 виртуални проекта), Белгия и Нидерландия, а от България одобрените проекти са 9. Най-предпочитаните дестинации за мобилност са Германия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Нидерландия. Проектите се осъществяват в 38 държави, а най-голям интерес има към секторите визуални и сценични изкуства, както и музика.  Най-слабо застъпени са литературните преводи и архитектурата.

Culture Moves Europe прилага като свой приоритет екологичното пътуване, подкрепата за мобилност на артисти със специални потребности, както и възможността на родители да пътуват с деца до 6г.

С финансови поощрения за изброените случаи, програмата се отваря за възможно най-широк спектър от артисти и културни професионалисти. 766 от одобрените кандидати са избрали възможността за допълнително финансиране за пътуване по по-устойчив начин, а 315 са заявили опцията за подкрепа на артисти с едно или повече деца. 8 кандидати са получили допълнително финансиране за покриване на пътните разходи за специалните им нужди, свързани с увреждане. С оглед на равния достъп до възможности, Culture Moves Europe дава възможност за пътуване и на артисти от отдалечените райони на ЕС, както и признава възможните разходи за виза. 7 са бенефициентите, които пътуват до или от отвъдморските страни и територии или най-отдалечените региони на ЕС, а 28 са поискали допълнително заплащане на разходите за получаване на виза. 

Средният процент на успеваемост на кандидатурите е 42,5%, а около 21% от заявленията технически не са отговаряли на условията за кандидатстване.

Често срещани причини за отхвърляне на кандидатурите са страната на пребиваване или посещение да не е част от Creative Europe, секторът не е част от направлението КУЛТУРА на програма „Творческа Европа” (най-често в случая с аудиовизуалния сектор) или датите на мобилността попадат в периода на оценяване и да не могат да бъдат променени. Чести са случаите и на неизправни документи/доказателства (напр. за пребиваване в държава от програма „Творческа Европа“, за сътрудничество с международен партньор в друга държава от „Творческа Европа“ и т.н.). 

Culture Moves Europe се завръща през есента!

Следващата отворена покана за индивидуална мобилност ще бъде обявена през октомври 2023 г. 

Български артисти и професионалисти в областта на културата ще могат отново да кандидатстват по отворените покани за индивидуални мобилности и домакинство на творчески резиденции Можете да следите презентациите, които офис „Култура” на бюро „Творческа Европа” организира регулярно в различни градове из страната тук. На тях можете да зададете лично въпросите си и да научите някои от особеностите при кандидастване по програмата.

Поздравяваме бенефициентите от първата сесия и желаем успех на бъдещите кандидати!