ALL RIGHTS REVERSED

В рамките на Sofia Art Week се проведе серия от събития под формата на лекции и разговори със специалисти от областта на архитектурата, изкуството, правото и социалните науки, носещи заглавието ALL RIGHTS REVERSED и курирани от Маргарита Кудрина.

Срещите от серията се проведоха в RESONATOR, отворил наскоро врати хъб за споделени иновации, който цели да подсили сътрудничеството между различни сфери от културния и тех сектор, а и отвъд него. 

По време на срещите беше илюстрирано настоящото състояние на законите за авторското право в Европа и по-специално в България, както и детайли за прилагането им в действие.

Чрез технологията за 3D печат беше принтиран аналог на скулптура, чийто 3D модел беше създаден посредством фотограметричен софтуер. Зададохме си интересни въпроси за ролята на 3D принтера в световен мащаб и начините на дигитализацията на творбите с авторски права, притежавани от институциите.

Посетителите получиха безплатни консултации от представители на Уикимедия, Цифрова Република, както и актуална информация за програма Творческа Европа (подпрограма MEDIA и подпрограма Култура).

Парадокс на отвореността

С Благой Благоев, доцент в Института по Мениджмънт и Организация на Университета Леуфана в Люнебург, Германия, дискутирахме “парадокса на отвореността” (»openness«), превърнал се в съвременен “идеал”, който засяга почти всички сфери на обществения живот и за проявите му в различните сфери на обществения живота. 

В лекцията си, Благой Благоев хвърли критичен поглед върху днешните тенденции, като демонстрира как новите форми на отвореност създават нови форми на затвореност. Обърнахме внимание и на различни тенденции към отвореност в организациите (»open innovation«), в политиката (»open government«), в науката (»open science«), както и в изкуството и медиите (»open content«). 

Дигитализация?

На 18 юли се проведе разговор на тема “Цифровизация на културното наследство” със специални гости Мария Василева, директор на галерия “Структура” и Димитър Димитров, който представлява движението Уикимедия в Брюксел като „посланик на свободното познание“.

Поговорихме си за законите за авторските права върху изображенията, използвани в онлайн пространството, за голямото значение на цифровизацията, както и хвърлихме поглед върху проблемите и пречките около дигитализацията на културното наследство на България.

Гост на последната среща от серията беше Лидия Атанасова, студентка по архитектура в Технически Университет във Виена, тутор към института по триизмерно моделиране и макетиране. Лидия разказа за многобройните технологии, специфики, практики и процеси в дигиталното производство, както и представи някои от осъществените си проекти. Обърнахме внимание на 3D разпечатването на различни произведения (скулптури и 2D картини) с цел равен достъп до изкуството за хора в неравностойно положение и по-специално – незрящите. Или накратко – разгледахме 3D производството като “идеално” средство за премахване на физическите бариери и улеснение на достъпа до изкуството.