Иновативни инструменти и бизнес модели

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD
Краен срок: 24/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  В рамките на една от основните цели на прогрмата – да промотира иновациите, конкурентноспособността и мащабността на европейския аудиовизуален сектор, един от основните приоритети на подпрограма МЕДИА е:

  • Да подобри разпространението, популяризирането, онлайн и театралното разпространение на европейски аудиовизуални произведения в рамките на Съюза и в международен план в новата цифрова среда; включително чрез иновативни бизнес модели.

   

  Цел на конкурса е да насърчи на развитието и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за подобряване на видимостта, достъпността, аудиторията и разнообразието на европейските произведения в дигиталната ера и/или конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия.

   

  Дейностите, които финансира конкурса включват:

  • Субтитриране или създаване на средства за достъпност / откриваемост / препоръки, които да бъдат използвани трансгранично, както и между различни платформи, за да се подобри видимостта, достъпността и публичния потенциал на европейските аудиовизуални произведения;
  • Бизнес инструменти, подобряващи ефективността и прозрачността на аудиовизуалните пазари: автоматизирана система за управление на правата, технология за събиране и анализ на данни;
  • Бизнес модели, които се стремят да оптимизират съвместната работа между платформите за разпространение (фестивали, кина, VOD);
  • Бизнес инструменти, изследващи нови начини на производство, финансиране, разпространение или промоция, активирани или подобрени от новите технологии (AI, Big Data, блокчейн и др.).

   

  Прозрачността играе ключова роля в конкурса. Следователно кандидатурите трябва да съдържат планове за разкриване на входящите данни и резултатите от проекта. Особено внимание трябва да се обърне на съобщаването на резултатите на държавни институции, държавите-членки и аудиовизуалната индустрия.

   

  Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете, инклузвиност, разнообразие и представителство.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Разрешени са единствено кандидатури от единични кандидати.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 14 885 000 Евро.

   

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“. Максималният размер на безвъзмездната помощ (като сума) е без ограничение, но съфинансирането по проекта не бива да надхвърля 60% от допустимите разходи.

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.