Кадър от филма "Уестърн" на Валеска Гризебах, подкрепен по конкурса за Развитие на пакет от проекти.

Пакет за развитие

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-DEVSLATE
Краен срок: 25/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  Целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти да разработват проекти с потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея и да улесни европейската и международната копродукция.

   

  Дейностите, които ще бъдат финансирани от конкурса:

  • Подкрепа ще бъде предоставена на независими европейски продуцентски компании, способни да развият пакет от 3 до 5 аудиовизуални произведения (игрален филм, анимация, документален филм).
  • Конкурсът за „Развитие на пакет от проекти“ цели да осигури подкрепа за развитието на минимум 3 и максимум 5 произведения, предвидени за търговска експлоатация, предназначени за кино показ, телевизионно излъчване или търговска експлоатация на цифрови платформи или мултиплатформена среда в следните категории: анимация, творчески документален филм или измислица. Възможно е добавянето на късометражен филм (поне 20 мин.) на млад режисьор в началото на своя професионален път.
  • Целта е да се предоставят средства на аудиовизуалните продуцентски компании за развитие на проекти с висока творческа стойност, културно многообразие и широк трансграничен потенциал за разпространение. Фирмите се насърчават да разработват стратегии за маркетинг и дистрибуция от самото начало на фазата на развитие, като по този начин подобряват потенциала за достигане до аудитория на европейско и международно ниво.
  • По-засилено сътрудничество, включително съвместно развитие, между оператори от различни страни, участващи в подпрограма МЕДИА, както и засилване на конкурентоспособността на европейските аудиовизуални продуцентски компании.
  • Специално внимание ще бъде обърнато на кандидатурите, включили адекватни стратегии за осигуряване на по-устойчива и по-екосъобразна индустрия и за осигуряване на баланс между половете.
 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Компаниите трябва да бъдат притежавани пряко или с мажоритарно участие от граждани на гореизброените страни.

  Те трябва да бъдат независими европейски аудиовизуални продуцентски компании, които могат докажат, че са произвели и разпространили международно в поне три страни поне две свои продукции от 2014 г. насам.

  Програма Творческа Европа МЕДИА  публикува годишно конкурси (покана за представяне на проекти) за Пакетно финансиране, Мини пакетно финансиране и Co-Development. Кандидатите могат да представят само един проект в един от изброените конкурси. Възможно е една и съща компания да участва и като партньор в проект в конкурса за Co-Development.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 15 097 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“. И са със следните параметри:

  • Пълнометражен анимационен филм: 55 000 EUR
  • Анимационен сериал: 60 000 EUR
  • Пълнометражен документален филм: 30 000 EUR
  • Документална поредица: 35 000 EUR
  • Пълнометражен игрален филм с производствен бюджет под или равен на 5 милиона EUR: 45 000 EUR
  • Пълнометражен игрален филм с производствен бюджет над 5 милиона EUR: 60 000 EUR
  • Игрален сериал с производствен бюджет под или равен на 5 милиона EUR: 55 000 EUR
  • Игрален сериал с производствен бюджет над 5 милиона, но по-малък или равен на 20 милиона EUR: 75 000 EUR
  • Игрален сериал с производствен бюджет над 20 милиона EUR: 100 000 EUR
  • Късометражен филм: 10 000 EUR
 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.