"Човекът който уби Дон Кихот" е един от разпространените в България филми.

Пътуващи филми (търговски посредници)

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-FILMOVE
Краен срок: 24/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  Конкурсът подкрепя международни продажби и разпространение на ненационални европейски творби на всякакви платформи (на екран, онлайн и т.н) насочени към малки и големи продукции, включително чрез координирани разпространителски стратегии в няколко държави и окуражаването на субтитриране, дублаж и където е възможно адио-описателен превод.

  Дейностите по този конкурс трябва да осигурят  и подкрепят широкото разпространение на нови, съвременни ненационални филми чрез подкрепата на търговски агенти (sales agents) и разпространители да инвестират в промоция и разпространителски кампании.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  -Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  -Да бъдат европейски търговски агенти (Sales agent) – Европейски търговски агент е компания действаща като посредник на продуцента и която е специализирана в търговската експлоатация на филми, чрез маркетинг и лицензиране на филми към дистрибутори или други крайни купувачи от чужди страни. Те трябва да бъдат упълномощени от продуцентите на съответните филми, чрез сключени договори отстъпени права за международна продажба най-малко в 15 страни участващи в МЕДИА.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 11 000 000 Евро.

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 90% от допустимите разходи по проекта.

  Началото и продължителността на проекта ще бъдат фиксирани в договор, като датата за начало принципно следва датата на подписване на договора. В извънредни случаи може да бъде приложена ретроактивност, но не по късно от 1 януари 2021г.

  Продължителността на проекта е между 24 и 36 месеца ( възможно е удължаване на този период единствено при доказани причини и с подписване на анекс към договора)

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.