Развиване на публика и филмово образование

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU
Краен срок: 30/03/2023 18:00
Публикувано на: 18/10/2022
 • Какво финансира конкурсът?

  Конкурсът подкрепя проекти, осигуряващи механизми за общоевропейско сътрудничество и изграждане на общоевропейска публика с цел да стимулират интереса и да повишат познанията на публиката към европейските филми произведения, включително специфични програми за филмовото наследство.

   

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.

  Проектът трябва да бъде съставен от значителен дял (най-малко 50%) европейски аудиовизуални произведения и да обхваща общоевропейската аудитория, включваща поне 5 държави, участващи в подпрограма МЕДИА.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 6 500 000 Евро.

   

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и представляват 70% от допустимите разходи по проекта.

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  „EU LOGIN“ и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  След като кандидатът е създал своя профил, той може да започне процесa по кандидатстване като отиде на официалната публикация на конкурса и генерира електронен формулар за кандидатстване, като натисне бутонът Start Submission.