Снимка от събитие във Френския институт в София, проведено в рамките на подкрепената за филмово образование инициатива "CinEd".

Развиване на публика и филмово образование

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU
Краен срок: 05/10/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  Конкурсът подкрепя проекти, осигуряващи механизми за общоевропейско сътрудничество и изграждане на общоевропейска публика с цел да стимулират интереса и да повишат познанията на публиката към европейските филми произведения, включително специфични програми за филмовото наследство.

  Проектът трябва да бъде съставен от значителен дял (най-малко 50%) европейски аудиовизуални произведения и да обхваща общоевропейската аудитория, включваща поне 5 държави, участващи в подпрограма МЕДИА.

 • Кои са допустимите кандидати?

  Допустимите кандидати (бенефициери и свързани с проекта компании) трябва да отговарят на следните условия:

  -Трябва да бъдет консорциум, съставен от организация ръководител на проекта и партньорски организации. (NB: Очаква се скоро да бъдат публикувани подробности относно изискванията за консорциума.)

  -Да бъдат юридически лица – регистрирани в в една от допустимите страни:

  • Страна, участваща в програма Творческа Европа,
  • Държава членка на ЕС (вкл. Отвъдморските територии)
  • Държави извън ЕС – държави от европейското икономическо пространство (ЕИП), държави присъединени към програма „Творческа Европа“ или държави в процес на преговори за присъединяване когато присединяването ще влезе в сила преди подписването на договора за финансиране.
  • Регистрирани в страна участваща в подпрограма МЕДИА, директно или мажоритарно притежавани от лица, чиято националост е от тези страни. За компании вписани в търговски регистри ще се взима предвид страната на съответната стокова борса за определяне на националността.
 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 5 000 000 Евро.

   

  Грантовете по конкурса представляват бюджетно базирани суми, т.нар. „Budget based sums“ и достигат до 70% от допустимите разходи по проекта.

 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.