"Дворците на народа", с продуцент "Агитпроп" е проект, подкрепен от конкурса.

Телевизионно и онлайн съдържание

Подпрограма: МЕДИА
Номер на конкурса: CREA-MEDIA-2021-TVONLINE
Краен срок: 25/08/2021 18:00
Публикувано на: 01/06/2021
 • Какво финансира конкурсът?

  Цел на подкрепата за телевизионно и онлайн съдържание е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством разработватване и продуциране на проекти със значителен потенциал за международно разпространение, както и  улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

   

  Конкурсът за телевизионно и онлайн съдържание има за цел да финансира произведения (игрални филми, анимация и документални филми), предназначени за линейно и нелинейно излъчване, включващи:

  • Сътрудничество между оператори от различни страни, участващи в подпрограма МЕДИА;
  • Висока творческа / артистична стойност и широк трансграничен потенциал за разпространение, способен да достигне до публиката на европейско и международно ниво;
  • Иновативни аспекти по отношение на съдържанието и финансирането, които да показват ясна връзка с предвидените стратегии за разпространение.
 • Кои са допустимите кандидати?

  За да отговарят на условията за допустимост, кандидатите трябва да бъдат продуцентски компании установени в една от страните, участващи в подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ и да бъдат притежавани пряко или с мажоритарно участие от граждани на тези страни.

 • За какви суми може да се кандидатства?

  Наличният бюджет на конкурса е 17 611 000 Евро.

   

  Грантовете по конкурса представляват фиксирани суми, т.нар. „Lump sums“. Сумата ще бъде определена от предоставящия орган въз основа на прогнозния бюджет на проекта и процент на финансиране от 15%.

  Максималните размери на гранта възлизат на:

  • За документални проекти максималният размер на финансирането е 300 000 EUR.
  • За анимационни проекти максималният размер на финансирането е 500 000 EUR.
  • За игрални проекти максималният размер на финансирането е:
   500 000 EUR, ако допустимият производствен бюджет е под 10 милиона EUR,
   1 млн. EUR, ако допустимият производствен бюджет е между 10 и 20 млн. EUR,
   2 млн. EUR, ако допустимият производствен бюджет е над 20 милиона EUR.
 • Как да кандидатствате и кои са необходимите документи?

  Новите кандидати първо трябва да получат своя PIC (Participant Identification Code) – идентификационен код на участника, като регистрират свой акаунт в  EU LOGIN и въведат информация за компанията във “Funding and Tenders Portal”.

   

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

   

  NB: Възможно е някои от апликационните форми все още да не са генерирани.