Culture Moves Europe – нова схема за културна мобилност

Публикувано на 27/7/2022
от Хелиана Велинова

Европейската комисия подписа споразумение с Гьоте-институт за имплементиране на нова схема за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe.

Общото финансиране по схемата за мобилност Culture Moves Europe, която надгражда опита от успешния пилотен проект проект I-Portunus, провел се между 2018 г. и 2022 г., ще е 21 милиона евро за 3 години. Това ще позволи на около 7000 артисти, творци и културни професионалисти да участват в резиденции с цел професионално развитие или създаване на международни продукции, както и да представят проектите си в други държави и пред нови публики.

Culture Moves Europe ще бъде постоянна схема за мобилност в рамките на програмата Creative Europe и ще предоставя финансиране на:

  • артисти
  • културни оператори
  • организации – домакини, работещи в сферата културните и творчески индустрии (фестивали, галерии, театрални групи, музеи и т.н.)

Първите отворени покани за кандидатстване се очакват да бъдат публикувани през есента на 2022 г. Допълнителна информация ще намерите на https://culture.ec.europa.eu/