Publications

Бюро “Творческа Европа” България периодично издава информационен бюлетин в печатна и електронна версия. В него се предлага информация за обявените конкурси по подпрограми “Култура” и “МЕДИА”.      Тук можете да откриете и презентации, бланки, формуляри и документи от изминали години, които биха ви били полезни при подготовката и писането на проекта ви.

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2024
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2023
МЕДИА инфо ден – София Мийтингс
2023
Творческа Европа – Годишна работна програма
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2022
Конкурси и крайни срокове – МЕДИА
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2022
Q&A информационен ден | 18.02.022
2022
Бюлетин на подпрограма Култура – февруари
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2021
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2020
Резултати от конкурса за европейско сътрудничество (EACEA-32-2019) – големи проекти
2020