Publications

Бюро “Творческа Европа” България периодично издава информационен бюлетин в печатна и електронна версия. В него се предлага информация за обявените конкурси по подпрограми “Култура” и “МЕДИА”.      Тук можете да откриете и презентации, бланки, формуляри и документи от изминали години, които биха ви били полезни при подготовката и писането на проекта ви.

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2023
МЕДИА инфо ден – София Мийтингс
2023
Творческа Европа – Годишна работна програма
2023
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2022
Конкурси и крайни срокове – МЕДИА
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2022
Q&A информационен ден | 18.02.022
2022
Бюлетин на подпрограма Култура – февруари
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2021
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – септември
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2020
Резултати от конкурса за европейско сътрудничество (EACEA-32-2019) – големи проекти
2020
Резултати от конкурса за европейско сътрудничество (EACEA-32-2019) – малки проекти
2020
Обзор на Европейските мрежи – дългосрочни партньори на програма “Творческа Европа”
2020
Инструкции за електронната система за подаване на конкурсни предложения по програма “Творческа Европа”
2020
Официално ръководство на английски език за проектите по направление “Литературни преводи”
2020