FRAME Advanced Tech 2022

Публикувано на 7/9/2022
от Васил Николов

Тренинговата програма FRAME Advanced е проектирана и организирана от INA (Institut national de l’audiovisuel), с подкрепата на програма Творческа Европа. Програмата има фокус върху най-новите и иновативни практики в сектора на аудиовизуалното наследство. Обучението поставя акцент върху техническите и технологичните аспекти на съхранението и управлението на аудиовизуалните архиви.

Сесиите на програмата обхващат теми като:

  • Техническа верига на аудиовизуално архивиране
  • Стратегия за дигитализация и технически спецификации
  • Решения с отворен код (open source) за архивиране
  • Управление на риска и план за възстановяване след бедствие
  • Най-новите разработки в цифровото съхранение
  • Изкуствен интелект, прилаган за възстановяване на аудиовизуални архиви
  • Въздействие върху околната среда на цифровото архивиране

Организаторите на програмата предлагат стипендии за кандидати от България.

Краен срок за кандидатстване: 2 октомври 2022 г.