ISAN – International Standard Audiovisual Number

Публикувано на 26/4/2023
от Васил Николов

Какво е ISAN?

ISAN (International Standard Audiovisual Number) е доброволна система за номериране и идентифициране на аудиовизуални произведения. Тя предоставя уникален, международно признат и постоянен референтен номер за всяко аудиовизуално произведение, регистрирано в системата.

ISAN отличава едно аудиовизуално произведение от друго по своя уникален номер. Други методи за идентифициране на аудиовизуални произведения, като например по заглавие, могат да доведат до объркване относно конкретното произведение, което се споменава. Едно заглавие може да се повтаря с друго, често заглавията на продукциите се променят при превода за разпространение в чужбина.

Тъй като всеки ISAN е уникален номер, който е генериран за конкретно аудиовизуално произведение, той може да се ползва за идентификация извън националните граници и отвъд езиковите бариери.

Като уникален идентификатор, ISAN е полезен в широк набор от компютъризирани приложения, особено тези, които включват бази данни или обмен на информация за аудиовизуални произведения. Някои от възможните му приложения са:

  • аудиовизуална каталогизация;
  • да подпомага дружествата за колективно управление при управлението на правата;
  • за намаляване на неразрешеното използване на защитено съдържание.

ISAN може да се прилага за всички видове аудиовизуални произведения, включително филми и късометражни филми, трейлъри, видеоигри, телевизионни продукции, включително отделни епизоди на телевизионни сериали; промишлени, образователни и обучителни филми; реклами; излъчвания и записи на събития на живо (като спортни събития и новинарски емисии); и композитни и мултимедийни произведения, ако съдържат значителен аудиовизуален компонент.

Ето пример за ISAN:

ISAN 0000-0000-3A8D-0000-Z-0000-0000-6

ISAN обозначава произведения, а не публикации (за разлика от ISBN за книги), нито носители на права. ISAN остава един и същ за аудиовизуално произведение, независимо от различните формати, в които произведението се разпространява (напр. DVD, видеозапис) или неговото използване.

От 2019 г. насам „International Standard Audiovisual Number International Agency“ (ISAN-IA) и „Entertainment ID Registry Association“ (EIDR) имат своя съвместна услуга за двойна регистрация. Тази инициатива е компонент от политиката за популяризиране на аудиовизуалния стандарт на Европейската комисия, насочена към увеличаване на възможностите за аудиовизуални изкуства, развлечения, информация и управление на архиви.

Кандидатстването по конкурсите на програма „Творческа Европа – МЕДИА“ изисква този код.

Какви са ползите от ISAN?

ISAN се използва в системи за производство и разпространение, улеснявайки оперативната съвместимост и обмена на информация между заинтересованите страни на всички етапи: развитие, производство, разпространение, потребление и архивиране.

Платформата допринася за подобряване на откриваемостта на вашето съдържание, придобиването на права и разпределението на възнагражденията. ISAN улеснява събирането на информация във фрагментирани канали за разпространение, като отчети за продажби или аудитория от много цифрови платформи и разпространители.

ISAN също е ключов за мониторинг върху съдържанието: той е интегриран в няколко технологии за поставяне на водни знаци. Такъв номер се изисква от много организации за финансиране на филми по света, от дружества за колективно управление на права и от регулаторни органи за цифрово разпространение в някои европейски страни. ISAN се поддържа в много аудиовизуални стандарти, по-специално той е избраният идентификатор на съдържание във функцията за управление на копиране AACS за Blu-ray дискове

Как да генерираме свой ISAN?

Процедурата по получаването на ISAN е елементарна. Трябва да се изпълнят следните стъпки:

  1. Намиране на регистрираща агенцияможете да намерите обслужващата Вашия регион агенция тук
  2. Регистрация – регистрирайте се в тази агенция, като използвате онлайн формуляр или обикновен формуляр по пощата/факс.
  3. Получаване на одобрение – Вашата кандидатура трябва да бъде одобрена от съответната агенция. Регистрантите трябва да са свързани с аудиовизуалната индустрия.
  4. Ползване на системата ISAN – агенцията ще предостави инструкции за използване на системата и генериране на нови номера.

Можете да намерите подробни инструкции относно регистрацията тук.