Music Moves Europe с отворена покана за консорциум от организации

Публикувано на 23/9/2022
от Хелиана Велинова

Отворената покана Music Moves Europe има за цел да подкрепи устойчивота разпространение на музикално съдържание и развитието на европейската музикална сцена, като акцентира върху събитията на живо, стрийминг и колаборации между концертни зали и пространства.

Целта на поканата е да бъде избран консорциум от поне две организции от държави, част от програмата Creative Europe. Избраният консорциум ще работи в посока насърчаването на конкурентоспособността, разнообразието и иновациите в европейския музикален сектор.

Кандидатите трябва да представят проект, план за изпълнение и мониторинг на нова схема за финансова подкрепа, която преразпределя безвъзмездно средствата към крайните бенефициенти чрез една или повече отворени покани за предложения на година и ги допълва с дейности за изграждане на капацитет. Финансовата подкрепа за трети страни трябва да бъде разпределена между най-малко 60 бенефициенти.

Финансирането по тази програма е 4,5 милиона евро. Краен срок за поддаване на документи – 12 януари 2023.