Пичинг сесия – „Журналистически партньорства 2023“

Публикувано на 23/2/2023
от Роберта Колева

Бюрата на програма „Творческа Европа“ от 21 държави заедно с Европейската изпълнителна агенция EACEA отправят покана за участие в пичинг сесия за проекти и партньори, които търсят финансиране от конкурса „Журналистически партньорства 2023“. Тя ще се проведе онлайн на 14 март между 16:30 и 18:30 българско време.  

Ще бъдат представени различни проекти на кандидати от цяла Европа, а желаещите да се включат с презентация на идеята си, могат да подадат заявка до вторник, 27 февруари, 17:00 ч. чрез Google forms. Изборът на проектите, които ще станат част от пичинга, ще бъде обявен на 6 март. Участници, които търсят партньори и биха искали да участват в публиката, могат да се регистрират преди 13 март, 17:00 ч. Събитието ще е на английски език. За повече информация и регистрация вижте тук.

Пичинг сесията е инициирана от бюрата на „Творческа Европа“ от Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Холандия, Португалия, Словения , Испания и Украйна в партньорство с Европейската комисия и Европейската изпълнителна агенция EACEA.

Междувременно може да се включите и в някоя от информационните сесии за конкурса, както и да се вдъхновите с примери за проекти за медийно сътрудничество, подкрепени в миналогодишната покана за предложения. Запознайте се и с подробна информация относно поканите „Журналистически партньорства – Сътрудничества“, CREA-CROSS-2023-JOURPART-COLLABORATIONS и „Журналистически партньорства – плурализъм“, CREA-CROSS-2023-JOURPART-PLURALISM тук.