„(Re)-Engaging Digital Audiences – Challenges and Opportunities“

Публикувано на 27/6/2022
от Хелиана Велинова

Докладът „(Re)-Engaging Digital Audiences – Challenges and Opportunities“, публикуван от Voices of Culture миналата седмица, е резултат от серия от онлайн срещи на експерти и представители на културните и творчески индустрии, между които и българската организация Фондация „Следваща страница“, и е завършен в партньорство с Европейската комисия и Goethe-Institut Брюксел.

Докладът дава насоки и препоръки към културния сектор и Европейската комисия в три основни направления:

• Възстановяване на сектора от COVID-19 последствията, чрез въздействие върху културното потребление с дигитални средства и ролята на ЕС в подпомагането на културните организации.
• Управление и достигане до аудитории чрез различни цифрови инструменти.
• Събирането и анализ на данни, които да помогнат за възстановяване на сектора и достигането до съществуващи и нови аудитории чрез дигитални средства (включително фокусиране върху аудитории, които нямат достъп до дигитални инструменти).

Заглавна снимка Rodion Kutsaev | Unsplash