Новата пилотна програма Women TechEU

Публикувано на 3/3/2022
от Хелиана Велинова

Европейската комисия обяви резултатите от първата покана за представяне на предложения в рамките на новата пилотна програма Women TechEU в подкрепа на новосъздадени предприятия за дълбокотехнологични иновации, ръководени от жени. Поканата се финансира по линия на работната програма за европейските иновационни екосистеми на „Хоризонт Европа“ — програмата на ЕС за научни изследвания и иновации.

Мария Габриел, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Изпитвам особена гордост от успешния резултат от първата покана за представяне на предложения по програмата Women TechEU. Големият брой забележителни кандидатури потвърждава необходимостта жените в областта на дълбокотехнологичните иновации да получат подкрепа за своите предприятия на ранен етап, който е и най-рисков. Ще подпомогнем тези 50 ръководени от жени предприятия с финансиране, наставничество и възможности за създаване на контакти, а през 2022 г. ще разширим обхвата на тази програма“.

Women TechEU е съвсем нова инициатива на Европейския съюз. Схемата предлага безвъзмездни средства на стойност 75 000 EUR за всяко от предприятията в подкрепа на началните етапи на иновационния процес и растежа на дружеството. Предлага се и наставничество и напътстване в рамките на Програмата за лидерство на жените на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) и възможности за създаване на контакти в целия ЕС.

След оценката от независими експерти Комисията ще подкрепи първата група от 50 ръководени от жени предприятия от 15 различни държави. Над 40 предприятия са установени в държави — членки на ЕС, в т.ч. една пета са от държави, обхванати от разширяването на участието в „Хоризонт Европа“. Също така около една пета са установени в държави, асоциирани към „Хоризонт Европа“.

Предприятията, предложени за финансиране, са разработили авангардни и революционни иновации в редица области — от ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания до намаляване на отрицателното въздействие на емисиите на метан. Те работят за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР), като например справяне с изменението на климата, намаляване на разхищението на храни, както и разширяване на достъпа до образование и овластяване на жените.

Проектите ще стартират през пролетта на 2022 г. и се очаква да продължат от 6 до 12 месеца.

Подробности ще намерите в документа тук.

Заглавна снимка ThisisEngineering RAEng | Unsplash