В търсене на нови форми: RESHAPE NETWORK

Публикувано на 5/12/2019
от Десислава Панчева

Как политическите, икономическите, технологичните и екологичните промени в обществото влияят върху начина, по който изкуството се създава, представя и преживява?

RESHAPE е изследователски проект подкрепен от програма “Творческа Европа”, който обединява творчески и културни организации от Европа и Южното Средиземноморие с една обща цел: създаването на иновативни организационни модели и търсенето на конкретни отговори на важни въпроси, свързани с процесите на създаване, разпространение и представяне на многообразието в съвременното изкуство.

RESHAPE форум – Любляна

Стремежът на RESHAPE е да създаде алтернативна екосистема за европейските изкуства, развита чрез преосмисляне на инструментите и моделите за колаборация, чрез тяхното привеждане в съответствие с художествените и социалните иновации и принципите на справедливост, солидарност, географски баланс и устойчивост. Не всички артисти имат равни възможности за представяне на изкуството си или за сътрудничество в международен план. Политиката, индустриалните практики и пазарът не могат да гарантират, че разнообразните артистични гласове ще достигат до потенциална публика в цяла Европа. В същото време артистите работят все повече и повече отвъд изкуствено създадените граници на естетиката, дисциплините, нациите и секторите.

Как се подкрепя творческият сектор в този контекст?

Партньорите на RESHAPE са убедени, че артистите и всички, които са част от културния сектор по един или друг начин, са тези, които трябва да създадат бъдещите модели за работа в сектора на изкуствата. Иновативни структури и проекти се появяват из целия континент. Тези инициативи, макар и често крехки, са показатели за възможни бъдещи модели и еволюция в сектора. RESHAPE търси именно такива структури и им осигурява време и пространство за съвместна работа в международен контекст.

Накратко: RESHAPE предлага обновяване на бизнес и организационните модели на съвременните практики в изкуството.

Българскиият партньор в проекта е АСТ Асоциация за свободен театър – сдружение на български неправителствени организации и индивидуални артисти, работещи в сферата на театъра и изпълнителските изкуства, които си поставят общи цели за подобряване на условията за професионална работа, насърчаването на разнообразни артистични практики и развиване на нови национални и международни аудитории.

Срещаме се с Весела Кондакова, ръководител на дейностите oт страна на ACT Асоциация за свободен театър, която ни разказва за реализираните до момента проектни дейности, техния контекст на територията на нашата страна и бъдещето на проекта .

Какво представлява RESHAPE?

RESHAPE е един доста интересен и комплексен изследователски проект. Той събира необичайни за изпълнителската сцена и мрежите, свързани с нея, експерти, за да разработят нови модели за функциониране и подкрепа на международните артисти. Изследва се понятието за (интер)националната принадлежност на артиста. Как функционира той, къде се припознава? Дейностите са организирани в 5 групи от експерти по различни теми: Value of art in social fabric (Стойност на изкуството в социалната тъкан), Fair governance models (Модели за справедливо управление), Art and citizenship (Изкуство и гражданство), Transnational/postnational artistic practices (Транснационални / постнационални художествени практики) и Solidarity funding (Солидарно финансиране), които имат задача да изяснят тези понятия и да ги моделират като приложими модели.

В рамките на тригодишния проект всички участници се срещат 5 пъти, за да обменят хипотезите си преди да продължат работата си. Очакванията са в края на RESHAPE да има предложения по темата как е възможно изкуството и артистите да функционират в съответствие с днешната реалност. Партньорите ще имат за задача да продължат “живота” на проекта след 2021 година, като представят възможно най-широко тези изводи и препоръки, както и като провеждат застъпнически акции за прилагането им.

Каква е ролята на ACT Асоциация за свободен театър в проекта?

ACT Асоциация за свободен театър е един от 19-тe партньора в проекта и от практическа гледна точка e организатор на две от срещите на т.нар. “Reshapers” – в Бейрут и София. В партньорския консорциум участват организации от цяла Европа, а също и от MENA регион – Средиземноморието и Северна Африка.

Как станахте част от RESHAPE?

АСТ е разпознаваем и желан партньор за международни проекти. Асоциацията е участник от самото начало на разработването на проекта. Почти всички партньорски организации са наши близки колеги и съмишленици.

Кое е най-голямото предизвикателство при работата с международен екип?

Координацията на хора и дейности, разбира се. Всевъзможните условности при организирането и изпълнението на проектните дейности, а конкретно в българския случай – и несигурността при осигуряване на насрещното финансиране (50% от финансовия ресурс е от програма “Творческа Европа”, 50% трябва да осигурим ние, като партньори).

А кое е най-голямото предизвикателство при работата в сферата на съвременното изкуство?

Този отговор ще е много личен, защото нямам никакви претенции за всеобхватност или поглед върху цялото поле. Ще внеса и едно уточнение – отговорът ми ще е за независимото изкуство в България, защото за мен всяко изкуство, на което сме свидетели, е съвременно.

За мен се открояват няколко основни предизвикателства: камерното измерение на независимата сцена, изключителната съпротива – за мен двупосочна – за среща на сцената с публиката и на публиката със сцената.

Липсата на разбиране за необходимостта от независимо изкуство, нямам предвид налагането му като водеща естетика, а единствено приемането на независимото изкуство за равностойно. Равностойно на институционализираното и финансирано публично изкуство.

„Топлоцентрала“ – София

Ще ни разкажете ли за работилницата “Модели за справедливо управление” (Fair governance models), която ще се състои в София между 4 и 6 декември 2019?

Тук в София ще ни гостуват “ришейпърите” от траекторията “Fair governance models”, фасилитаторът на групата Катарина Павич и представители на партньорските организации по проекта. Една от “задачите”, които искаме да разгледат и към която да получим тяхната обратна връзка, е проектът “Топлоцентрала”. Програмата е много интензивна, освен задачите на самата група, гостите ни ще се срещнат с колеги от независимия сектор и заедно ще посетим “Топлоцентрала”, ще се опитаме да им предоставим въведение в случващото се в България и по-конкретно в София в момента.

В какви други дейности ще участвате активно в контекста на проекта?

До края на проекта ще имаме възможност да се включим в още няколко от срещите на “траекториите”. Общи за проекта срещи са планирани в Загреб през март 2020, а също и заключителна конференция в Любляна към края на следващата или началото на 2021 година.

Какъв съвет бихте дали на желаещите да осъществят проект за европейско сътрудничество по програма „Творческа Европа“?

Ако им е за първи път – да опитат като партньори, преди да пристъпят към лидерска позиция в подобен проект. Да познават от по-рано партньорските си организации. Да се опитват да комуникират възможно най-широко целите, дейностите и резултатите на проекта си – защото съм убедена, че всеки подкрепен от “Творческа Европа” проект е изключително интересен за средата и е жалко да остане просто като едно “изолирано явление”.

Партньорски организации:

ACT Association (България)

AltArt Foundation (Румъния)

Artemrede (Португалия)

Arts and Theatre Institute (Чехия)

British Council (Великобритания)

Bunker (Словения)

Center for Culture in Lublin / East European Performing Arts Platform (Полша)

Flanders Arts Institute (Белгия)

Goethe-Institut Barcelona (Испания)

Onassis Foundation & Onassis AiR: (inter)national artistic research program (Гърция)

Onda — French office for contemporary performing arts circulation (Франция)

POGON – Zagreb Centre for Independent Culture and Youth (Хърватска)

Pro Helvetia (Швейцария)

Асоциирани партньори:Danish Arts Foundation (Дания)

Ettijahat (Ливан)

EUNIC (Белгия)

Frame Contemporary Art Finland (Финландия)

Mondriaan Fund (Холандия)

Performing Arts Fund NL (Холандия)

Проектът е съфинансиран от програма “Творческа Европа”.

Проектът е подкрепен и от столична програма “Култура” 2019, направление “Копродукции и европейско сътрудничество”.

Допълнителна информация ще намерите на: https://reshape.network

Разгледайте изградената от RESHAPE база данни с артистични инициативи, експериментиращи с нови модели на съвместна работа или иновативни начини за ангажиране на публиката в различни части на Евромед.

https://reshape.network/directory