Декларация на министрите на културата и медиите

Публикувано на 5/5/2020
от Десислава Панчева

На 8 април се проведе видео конференция на министрите на културата и медиите на Европейския съюз, а също и на Европейската комисия, на тема как да се отговори на безпрецедентната криза, причинена от разпространението на COVID-19. 

В резултат на нея министрите от 26-те държави-членки – Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания и Швеция – подписаха съвместна декларация.

Те изтъкват, че културата е отражение на единството в многообразието, социалните ценности и идентичност, традиции и иновации, съвременност и мислене с поглед към бъдещето; тя изгражда мостове и насърчава устойчивостта, разбирателството и свързването и ще бъде ключов ресурс при възстановяването след кризата. Артистите са гръбнакът на нашата култура и трябва да им се обърне специално внимание.

В декларацията се припомня, че културният и творческият сектор, включително аудиовизуалният и медийният сектор, са от съществено значение за европейската икономика, но са и сред най-силно засегнатите от пандемията сектори. Рядко е имало по-очевидна солидарност, отколкото в този момент на криза, когато всички държави-членки на ЕС се мобилизират наведнъж, за да помогнат на тези тежко засегнати сектори.

Също така се отбелязва, че по време на обсъжданията са предложени следните мерки: редовно да се прави информирана оценка на ситуацията, за да се действа по подходящ начин, да се предлагат решения, при които усилията на ниво Европейски съюз ще допълнят националните мерки днес и в дългогодишна перспектива, със специално внимание към гъвкавостта и цифровите инициативи в рамките на програма „Творческа Европа“ и да се гарантира, че помощта, предоставена от фондове и програми на ЕС, достига до културния и творческия сектор и допринася за тяхното възстановяване.


Оригиналният текст на цялата декларация можете да откриете тук.