Допълнителни 600 милиона евро за програма „Творческа Европа“ в периода 2021-2027 г.

Публикувано на 12/11/2020
от Васил Николов

Европейският парламент и държавите-членки постигнаха споразумение по предложението на Европейската комисия за седемгодишния бюджет 2021-2027 г. на ЕС и инструмента за възстановяване NextGenerationEU. В резултат на месеци преговори и непрекъснати усилия, бяха осигурени допълнителни 6,8 милиарда за програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“. Така образованието, науката, инвестициите в хората и творческия потенциал се поставят във фокуса на европейските приоритети, включително за устойчиво възстановяване от пандемията с COVID-19. 

Финансовият пакет в резултат на междуинституционалното споразумение мобилизира общо 1.8 трилиона евро и ще бъде най-големият, финансиран някога от бюджета на ЕС. Той е насочен към подкрепа за справяне с последиците от кризата, модернизация на икономиките, подпомагане на малките и средни предприятия чрез инвестиции в образование и обучение, научни изследвания и иновации с помощта на програми като „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, „Цифрова Европа“, Механизма за възстановяване и устойчивост, InvestEU и др.

В рамките на многогодишния програмен период 2021-2027 г. десет програми ще получат допълнение към бюджетите си в сравнение със Споразумението на Европейския съвет от 21 юли 2020 г. Източник: EU’S NEXT LONG-TERM BUDGET & NextGenerationEU: KEY FACTS AND FIGURES

Допълнителните 4 милиарда евро за „Хоризонт Европа“, 2.2 милиарда евро за „Еразъм+“ и 600 милиона евро за „Творческа Европа“, които осигурихме, са в подкрепа на науката, здравните ни системи, цифровия преход, климата, устойчивите градове, стартъпите и малките и средни предприятия. Те ще подпомогнат образованието и обучението за подготовка на професиите на бъдещето, както и сектора на културата и творчеството.“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Одобреното междуинституционално споразумение с дългосрочния бюджет на ЕС предстои да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Допълнителна информация относно споразумението можете да намерите тук.