Евродепутатите одобряват новата програма на ЕС за подкрепа на културата

Публикувано на 20/5/2021
от Васил Николов

  • Около 2,5 милиарда евро инвестиции за културния и творчески сектор в ЕС
  • По-голям фокус върху музиката, приобщаването и насърчаването на жени творци
  • За пръв път се предоставят средства за медийния сектор

На 19.05.2021 г. евродепутатите приеха програмата на ЕС за културния и аудиовизуалния сектор „Творческа Европа“, най-големият финансов ангажимент на ЕС в тази сфера.

Новата програма, чийто бюджет е почти удвоен в сравнение с периода 2014-2020 г. (от 1,4 милиарда евро), ще инвестира 2,5 милиарда евро (по текущи цени) в културния и творчески сектор на ЕС. Евродепутатите подчертават важността на културния сектор в Европа и подпомагането на възстановяването му от пандемията от COVID-19, която принуди много музикални и културни центрове в цяла Европа да останат затворени.

Наред със значителното увеличение на финансирането, членовете на Европейския парламент поставиха по-голям фокус върху приобщаването, подкрепата за секторите за съвременна музика и за музика на живо, които са най-силно засегнати от пандемията, както и по-високи нива на съфинансиране за малки по обем проекти.

В преговорите със Съвета на ЕС евродепутатите успяха да включат в условията на програмата насърчаването на жените творци и подкрепата на артистичната и професионална кариера на жените, тъй като те все още са слабо представени на ръководни позиции в културни, артистични и творчески институции.

По време на пленарния дебат преди гласуването евродепутатите подчертаха, че COVID-19 е поставил творците и културните дейци в несигурно положение и че те се нуждаят от подкрепата на ЕС повече от всякога. Мнозина настояха, че културата и изкуството заслужават още по-голяма финансова подкрепа от ЕС в бъдеще. Гледайте дебата тук.

Цитати

„Новото поколение на програмата е разработено с две важни цели: първо, опазването, развитието и насърчаването на европейското сътрудничество в областта на културното многообразие и наследство. Второ, повишаването на конкурентоспособността и икономическия потенциал на културния и творческия сектор, и по-специално на аудио-визуалния сектор. Това е особено важно предвид катастрофалните последици от пандемията. Парламентът работи усилено и се бори за по-солидна и разширена програма; сега е моментът и държавите членки да положат конкретни усилия в подкрепа на възстановяването на сектора”, заяви докладчикът Масимилиано Смерильо (С&Д, Италия).

„Около 3,8% от европейските граждани работят в културния и творчески сектор. Този сектор винаги се е сблъсквал с предизвикателства като конкуренцията с големите комерсиални продукции и фрагментирания транснационален културен пазар. Настоящите затваряния поради кризата с коронавируса имаха негативен ефект върху културните общности на ЕС и те повече от всякога се нуждаят от помощта ни. Тази значително по-добре финансирана програма отчита добавената стойност на културата за нашия европейски начин на живот и е първа стъпка към подпомагането й за справяне с предизвикателствата на глобализацията и дигитализацията”, заяви председателят на комисията по култура и образование Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия).

Следващи стъпки

Програмата вече е одобрена от Съвета на ЕС и ще влезе в сила веднага след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. За да бъде осигурен плавен преход от предишния програмен период, разпоредбите в регламента гарантират, че новата програма „Творческа Европа“ влиза в сила от 1 януари 2021 г.

Контекст

Най-големият дял от програмата „Творческа Европа“ (1,4 милиарда евро) е предназначено за направлението „МЕДИА“, което подкрепя развитието, популяризирането и разпространението на европейски филми и аудиовизуални произведения в Европа и извън нея.

Направлението КУЛТУРА подкрепя трансгранични културни и творчески проекти – сътрудничество (изграждане на културни мрежи, платформи, иновационни проекти) между организации и професионалисти в области като музика, популяризиране на европейската литература и книгоиздаване, архитектура, както и европейските културни награди и инициативи.

По третото направление подкрепата за първи път ще бъде насочена и към сектора на медиите, чрез насърчаване на медийната грамотност, плурализма, свободата на печата и качествената журналистика и подпомагане на медиите за се справят по-добре с предизвикателствата на цифровизацията.

Източник: Пресцентър на ЕП.