Институтът „Ерих Помер“ предоставя стипендии за своята магистърска програма – „Европейски филмов бизнес и право“

Публикувано на 13/7/2022
от Васил Николов

Развитието на цифровия единен пазар, нарастването на недостига от умения и последиците от глобална пандемия поставят нови предизвикателства пред европейската аудиовизуална и развлекателна индустрия, извеждайки на дневен ред теми от творчески, бизнес и юридически аспект. Значението на дигитализацията, както и неизбежния фокус върху трансформационно лидерство и устойчивост, са по-очевидни за филмовите и телевизионните компании днес повече от всякога.

Магистърската програма предоставя на професионалистите и мениджърите в областта на киното и телевизията необходимите умения и инструменти, за да овладеят тези предизвикателства, осигурявайки устойчиво развитие на техните компании и цялостен динамичен растеж на пазара в Европа. Програмата предлага изчерпателен поглед върху европейския аудиовизуален пейзаж както от бизнес, така и от правна гледна точка. Освен академичния опит от най-висок клас, програмата предлага значително количество знания, свързани с практиката, интердисциплинарен обмен на знания, както и достъп до най-добрите експерти в индустрията и техните мрежи.

Встъпителното издание на програмата стартира през зимния семестър 22/23 г.

Институтът предлага и възможност за стипендия, която покрива 50% от таксите за обучение.

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2022 г.