И през 2022 Национален Фонд „Kултура“ подкрепя българските организации, участващи в програма Creative Europe

Публикувано на 4/4/2022
от Хелиана Велинова

На 31.03.2021 г. Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ обяви индикативната си програма за 2022 г. и анонсира, че общият бюджет на настоящата покана за конкурса „Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма Creative Europe – подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, ще бъде в размер на 200 000 лева. Предстоят да бъдат уточнени условията за кандидатстване по самото финансиране.

Срокът за кандидатстване е до 5 май 2022 г.

Целево финансово подпомагане на проекти, финансирани от програма Creative Europe, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, цели да подкрепи български културни организации, които реализират европейски проекти за международно сътрудничество в областта на културата и изкуствата. Липсата досега на подобен национален механизъм сериозно възпрепятстваше участието на български културни оператори в програма Creative Europe, която насърчава реализирането на международни проекти с високо качество и широк обхват, които повишават културните компетентности и развиват аудиториите в международен аспект. За финансиране могат да кандидатстват български културни организации (юридически лица) със седалище в Република България, които имат качеството на проектен ЛИДЕР или проектен ПАРТНЬОР, реализиращи текущ проект, спечелил конкурс в рамките на програма Creative Europe на ЕС, подпрограма „Култура“, направление „Европейско сътрудничество“, и имат подписан договор с Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура.

През 2021 г. за участие в програмата бяха подкрепени 12 организации с текущи проекти по програма Creative Europe , които бяха финансирани общо с 175 451 лева. Организациите участват в международни проекти с участници от 29 европейски държави.

Българска музикална асоциация MOST – The Complex Strategy to develop the Balkan World Music Scene

Държавен куклен театър Видин – INnovative EUropean PUPpetry – INEUPUP 

Фондация ЕДНО за култура и изкуства – Big Pulse Dance Alliance 

Фондация „Музейко“ – Accessible Art for All 

Фондация „Следваща страница“ – Translation in Motion 

Фондация „Следваща страница“ – Balkan Translations Collider 

Фондация Опън Спейс –  ECHO II: Traditions in Transition 

Регионална народна библиотека „Петко Рачев Славейков“ – „G-book 2:European teens as readers and creators in gender – positive narratives”

Фондация „Балканско наследство“ –  Immersive Storytelling Driven Cooperation for Cultural Heritage Dissemination in Western Balkans

Линди Хоп България ЕООД -Swinging Europe Network

Фондация за Нова култура – Centriphery Фондация „Опероса“ – Young@Opera 2

В индикативната програма на Национален фонд „Култура“ се съдържат параметрите и графикът, по които ще се проведат конкурсните програми през годината.

Можете да разгледате гласуваната програма за 2022 г. тук.