Как да откриваме подходящи инструменти за финансиране

Публикувано на 20/9/2023
от ced.bulgaria

2023 продължава да бъде изключително предизвикателна за културния и творчески сектор в цяла Европа. Освен последствията от пандемичните години, високата инфлация и засилената дезинформационна война, културните организации в България са изправени и пред редица трудности в следствие на политическата и административна нестабилност в България през последните две години. 

Освен познатите национални и локални инструменти, българският културен сектор има достъп до всички възможности на Европейския съюз за растеж и подкрепа и се възползва от тях все по-добре. Доказателство за това е растящият брой български бенефициенти в различните програми на “Творческа Европа”. 

Културата е част от всички човешки дейности и като такава може да бъде свързвана и да намира подкрепа по най-различни начини. Представяме ви две платформи, с които лесно ще можете да откривате възможности за международна подкрепа за своите проекти.

Ръководство за финансиране на CulturEU

С този интерактивен наръчник Европейската комисия иска да улесни достъпа до възможностите за финансиране на културните и творческите сектори от всички източници на финансиране на Европейския съюз, които са на разположение през 2021-2027 г. Целта е да се помогне на участниците в тези сектори да определят най-подходящите източници на подкрепа от ЕС за своите проекти.

Как работи

Отговорете на поредица от въпроси, основани на сектора, в който работите, вида на организацията и подкрепата, която търсите. Резултатите ще ви дадат възможност да ограничите съответните източници на финансиране и наличните покани, които са най-подходящи за вас.

Резултатите ще бъдат придружени от наличните бюджети, процеса на кандидатстване за различните източници на финансиране и връзка към конкретната програма или покани.

Опитайте – тук.

Creatives Unite 

Този инструмент предоставя информация за регионални, национални и специфични покани за проекти и доставчици на финансиране за творческия и културния сектор.

Освен като търсачка за местни и национални фондове, той функционира и като база данни за възможности за мобилност и справочник по авторско и сродните нему права за цяла Европа.

Отново с помощта на анкета ще можете да откриете най-подходящите възможности за финансово подпомагане, а също и различни други ресурси, които да подкрепят вашата работа.

Възможностите за финансова подкрепа на културния и творчески сектор не се изчерпват с традиционните ни схващания за финансиране на дейност. Открийте нови възможности, станете част от модерното лице на българската култура.