Обновена: Конкурсно предложение: „Кината като иновационни центрове за местните общности“

Публикувано на 28/7/2020
от Васил Николов

ЕК публикува за втора година конкурсно предложение за подготвително действие „Кината като иновационни центрове за местните общности“

Европейската комисия отправя покана за предложения в размер на 1,5 милиона евро за създаване на иновативни културни центрове около киносалоните, по-специално в райони, в които има ограничена кино и културна инфраструктура и където кризата с COVID-19 се е отразила тежко на сектора.

Местните кина обединяват общностите, подобряват културния живот и играят важна роля за социалното включване. Те предоставят възможности за образование и допринасят към местната икономика, като са фактор за градското развитие в дългосрочен план. Тяхната културна, социална и икономическа роля трябва да бъде подпомогната след преустановяването на работата, причинено от кризата с COVID-19. Пандемичната криза изисква нови инструменти за взаимодействие и от своя страна нови бизнес модели за кината и общността около тях.

В допълнение, това действие има за цел да създаде търсене за най-доброто европейско аудиовизуално и културно съдържание (игрални филми, концерти, опера, телевизионни сериали и анимация, документални филми, филми за наследство, къси формати и иновативно съдържание като VR) чрез привличане на публика в културните центрове.

Цели:

  • Преосмисляне на кино изживяването, вследствие на пандемичната криза, с оглед създаването на иновативни културни центрове, по-специално чрез сътрудничеството между кината и VOD платформите
  • Развитие на публика и изграждане на общности чрез интерактивни преживявания (предлагащи широк спектър от културни и образователни дейности)

На 28 юли 2020 г. бе публикувана поправка на поканата, за да се включи удължаването на крайния срок за кандидатстване.
Новият краен срок е 21 август 2020 г. 23:59 централноевропейско време