МЕДИA 2021-2027: сътрудничество и нови предизвикателства

Публикувано на 12/11/2021
от Васил Николов

Бюрата на подпрограма МЕДИА от България, Хърватия, Италия и Сърбия организират общо онлайн събитие, което ще се проведе на 12 ноември 2021 г. от 11 часа (българско време) в Zoom.

Събитието е в сътрудничество с Европейския филмов фестивал в Лече, който се провежда в Лече от 6 до 13 ноември 2021 г.

В рамките на събитието ще обсъдим новата програма с нейната нова структура и методологии, по-специално значението на трансграничното сътрудничество във всеки от конкурсите на програмата.

Предоставянето на по-равни условия за кандидатстващите по подпрограма МЕДИА, като се разширява участието на държави с по-нисък аудиовизуален производствен капацитет, е част от нейната европейска добавена стойност. Започвайки от изпълнението на предишната генерация на програмата 2014 – 2020 г., ще видим новия набор от мерки за равни условия, които са предвидени в новите конкурси и в новите клъстери.

Линк за участие в уебинара ще бъде публикуван тук, непосредствено преди началото на събитието.