Международни фондове за копродукция 2020 – възможности и крайни срокове

Публикувано на 13/3/2020
от Васил Николов

Програма „Творческа Европа – МЕДИА” понастоящем финансира пет различни фонда за копродукции чрез своята схема за подкрепа на фондове за копродукции
Всеки подкрепен фонд има свои собствени цели, критерии за допустимост и процедура за кандидатстване, а заинтересованите продуценти следва да кандидатстват директно към организацията, която управлява фонда.

IDFA Bertha Fund Europe

Фондът има за цел да насърчи сътрудничеството между независими европейски продуценти и продуценти от развиващите се страни.
В момента фондът приема кандидатури по своята схема за финансиране на международни копродукции. Потенциалните кандидати могат да са европейски копродуценти на международни документални филмови продукции.

Te могат да получат до 40 000 евро за производството на своя проект.

Краен срок за кандидатстване: 1 април 2020 г.

Други възможности за подкрепа, които предлага Фондът са:

Hubert Bals Fund (HBF)

Фондът е създаден от Международния филмов фестивал в Ротердам и предоставя различни възможности за подкрепа на проекти в етапите на развитие, продукция и поспродукция.
Една от тези възможности е подкрепената от подпрограма МЕДИА сесия за подкрепа на международни миноритарни копродукции.
Чрез тази схема  “Hubert Bals Fund” има за цел да насърчи европейските продуценти, участващи като миноритарни копродуценти в проекти на режисьори от Африка, Азия, Латинска Америка, Близкия изток и части от Източна Европа.

Предлаганото финансиране е в размер до 53 000 евро на проект.

Краен срок за кандидатстване 1 април 2020 г.

Други възможности за подкрепа, които предлага фондът са:

NFF+HBF Co-production scheme” с краен срок за кандидатстване 30 март 2020 г.

Script and Project Development: Voices” с краен срок за кандидатстване 1 април 2020 г.

 “Script and Project Development: Bright Future” с краен срок за кандидатстване 1 август 2020 г.

NFF+HBF Co-production scheme” с краен срок за кандидатстване 5 октомври 2020 г.

Dutch Post-production Awards” – есента на 2020 г. (TBA)

ACM Distribution

“ACM Distribution” е част от фонда “Aide aux Cinémas du Monde” и е разработен с цел подкрепа на популяризирането и разпространението на филми, копродуцирани с неевропейски държави.
Схемата е отворена за копродукции между държави, участващи в подпрограма МЕДИА и такива, които не участват, като се спазва процентното правило за участие. Участието на копродуцента на МЕДИА трябва да бъде между 25% и 70% за игрални и анимационни пълнометражни филми, а за документални между 20% и 70%.
Нивото на безвъзмездни средства не може да надвишава 60 000 евро на проект и 15 000 евро за разпросртранение в една държава.

Крайният срок за кандидатстване: конкурсът за 2020 все още не е отворен (TBA)

Фондове на Torino Film Lab

-TFL Audience Design Fund

Фондът има за цел да подкрепи иновативни подходи за развитие на публиката и стратегии за популяризиране, специално разработени за конкретния проект.

Освен финансовата подкрепа, Фондът за дизайн на публиката предоставя консултации с експертите от TFL, за да подпомогне изпълнението на промоционални стратегии.

През 2020 г. ще бъдат отпуснати 3 грантови плащания за дизайн на публика от по 45 000 евро на продуценти, които представят отговарящ на условията филмов проект, който предстои да бъде пуснат в разпространение в 3 страни до 30 май 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 15 юни 2020 г.

-TFL Co-Production Fund

Фондът за копродукции на TFL подкрепя копродукции между европейски продуценти и международни копродуценти. Фондът се фокусира върху опитни режисьори, които имат поне 3 развити проекта. Кандидатът трябва да е продуцент със седалище в една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА.
Един грант за копродукция в размер на 50 000 евро ще бъде отпуснат на избраната продуцентска компания.

Краен срок за кандидатстване: 28 април 2020 г.

За повече информация натиснете тук.

Други възможности за подкрепа, които предлага фондът са:

Production support

TFL Co-Production Award

World Cinema Fund Europe

Проектите, допустими за финансиране, трябва да се занимават с културната идентичност на техните региони / държави и да допринасят за развитието на съответната местна филмова индустрия.
За да е допустим за участие, проектът трябва да бъде копродуциран с европейски партньор от една от страните, участващи в подпрограмата МЕДИА.

Краен срок за кандидатстване: изтекъл срок