Мониторингов доклад: въздействие и резултати ot „Творческа Европа“ през 2021-2022 г.

Публикувано на 20/11/2023
от ced.bulgaria

Мониторинговият доклад „Творческа Европа“ 2021-2022″ г. представя резултатите от работата на „Творческа Европа“ чрез лесни за разбиране данни, казуси и цитати, за да покаже как програмата работи в полза на културните и творческите сектори и в крайна сметка за всички европейци. В доклада се описва как програмата е допринесла за възстановяването на културните и творческите сектори след Ковида, включително новините и медиите, като същевременно ги е насърчила да бъдат по-иновативни, по-екологични и приобщаващи.

Адаптиране към интензивните предизвикателства

Първите години от изпълнението на многогодишната програма „Творческа Европа“ (2021-2027 г.) бяха интензивни с две основни непосредствени предизвикателства, които оказаха влияние върху културните и творческите сектори в Европа: пандемията COVID-19 и войната в Украйна. Програмата беше адаптирана, като се предлагат нови схеми за подкрепа, които предоставят повече възможности на творците, професионалистите и организациите (повечето от които са микро или малки организации) да творят, да си сътрудничат, да въвеждат иновации и да развиват своята артистична и международна кариера. Първите резултати показват значимостта и въздействието на тази подкрепа за творческите специалисти и аудиовизуалните компании.

Новата програма „Творческа Европа“ се възползва от 67% увеличение на бюджета , като от 1,46 млрд. евро за периода 2014-2020 г. той достигна 2,44 млрд. евро за периода 2021-2027 г. Една трета от тази сума беше заложена в бюджета за 2021-2022 г., за да се отговори на предизвикателствата, които създаде пандемията COVID-19.

Направление „Култура“

В главата от доклада, посветена на направление „Култура“, ще научите:

  • Мащаба на сътрудничеството и броя на организациите, участващи в него с подкрепата на „Творческа Европа“
  • подкрепата на „Творческа Европа“ за европейското езиково и културно многообразие
  • наградите и отличията, присъдени на признати произведения и проекти с високо качество
  • подкрепа за мобилността на творци и професионалисти в областта на културата

В доклада е представено също така как по-широките културни политики се преплитат при изпълнението на програмата, както и как направлението „Култура“ отговаря конкретно на нуждите на определени сектори.

Направление МЕДИА

В главата, посветена на направление МЕДИА, ще научите повече за:

  • номинациите и наградите, присъдени на произведения и видеоигри, подкрепени по линия на направление МЕДИА;
  • новаторските проекти, които използват потенциала на данните и технологиите за разширена реалност за създаване на съдържание и привличане на аудитория
  • публиката, която посещава фестивали или гледа филми в киносалоните, подкрепени от МЕДИА.

Междусекторно направление

Тук ще разберете повече за: 

  • броя на дружествата и заемите, които те са взели благодарение на помощта от Гаранционния механизъм за културните и творческите сектори на Европейския инвестиционен фонд, за да разработят своите проекти
  • свидетелствата на бенефициенти за това как безвъзмездните средства са помогнали за тяхното развитие
  • първите резултати от новите покани за новинарски медийни организации

Пълният текст на доклада можете да откриете тук.

Програма “Творческа Европа” продължава активно с изпълнението на работния си план за предстоящите години.