Новата програма „Творческа Европа“ (2021-2027) стартира с приемането на първата годишна работна програма

Публикувано на 2/6/2021
от Васил Николов

Със своите три подпрограми – „Култура“, „МЕДИА“ и междусекторното направление, „Творческа Европа“ има за цел да:

  • засили артистичното и културното сътрудничество на европейско ниво
  • насърчи конкурентоспособността, иновациите и устойчивостта на европейския аудиовизуален сектор
  • насърчи междусекторни иновационни и съвместни действия, включително подкрепа за медийна грамотност, независима и плуралистична медийна среда за новини

За периода 2021-2027 г. бюджетът на програмата възлиза на 2,44 милиарда евро, в сравнение с 1,47 милиарда евро за 2014-2020.

Очаква се възможностите за финансиране да бъдат обявени в предстоящите седмици.