Нова конкурсна сесия на програма за мобилност i-Portunus

Публикувано на 12/12/2020
от Десислава Панчева

На 9 декември 2020 г. програма i-Portunus обяви нова конкурсна сесия за за мобилност с фокус творци и професионалисти ангажирани в сферата на литературния превод и музиката.

Програмата продължава да подкрепя мобилността на художници, творци и професионалисти работещи в областта на културата от всички страни, участващи в програма „Творческа Европа“. 

Вторият пилотен проект на програма i-Portunus беше избран и съфинансиран от програма „Творческа Европа“ на Европейския съюз и се изпълнява от консорциум, ръководен от Гьоте-институт, Френския институт и фондация “Изоляция”. 

Повече от всякога мобилността на i-Portunus е необходима, за да отговори на съществуващите и новите нужди на творческите сектори, като предложи гъвкава схема за мобилност, която да може да се адаптира в настъпилата извънредна ситуация.

Основната цел на на i-Portunus е да свърже артисти и да подкрепи международното сътрудничество. Реализацията на това ще се случи посредством физическа мобилност, но също така, ако се наложи, чрез виртуални или смесени варианти на мобилност.

Очакват се общо пет открити покани за кандидатстване, насочени към художници, творци и професионалисти в областта на музиката, литературния превод, архитектурата и културното наследство през декември 2020 г., януари 2021 г. и февруари 2021 г.

За повече информация посетете https://www.i-portunus.eu