Конкурс за набиране на експерти

Публикувано на 29/3/2021
от Васил Николов

Институциите на Европейския съюз имат практиката да назначават външни експерти, които да участват в оценката на кандидатури по проекти, търгове и грантове, както и да предоставят становища и съвети в конкретни случаи. Новият конкурс за набиране на външни експерти за програмния период 2021 – 2027 г. вече е отворен за кандидатури на портала „Funding & tender opportunities“.

Основната дейност на експертите се изразява в участие в:

  • Оценяването на кандидатури по конкурсни предложения и търгове.
  • Мониторинга върху дейностите на бенефициери, с които има споразумения за безвъзмездни средства и договори за обществени поръчки.

Дейността на експертите се допълва и от предоставяне на становища и съвети относно:

  • Подготовката и изпълнението на програмите.
  • Цялостна оценка на програмите.
  • Изготвянето на политика на ЕС в сектора.

Конкурсът е постоянно отворен за цялото продължение на програмния период 2021 – 2027 г.

Публикуваният на страницата на „Funding & tender opportunities“ конкурс можете да намерите тук.