Покана за висши учебни заведения с журналистически специалности

Публикувано на 11/2/2022
от Хелиана Велинова

Европейската комисията търси образователни институции, които да разработят учебни програми и учебни материали за курсове за Европейския съюз и политиката на сближаване на ЕС, които да бъдат използвани за преподаване в журналистически специалности. Общият обем на финансирането по това направление ще е 1 милион евро.

„Тази покана е изключителен шанс да се насърчи академичен дебат за Европейския съюза и политиката на сближаване, да се подобри нивото на знания на студентите и да се насърчи сътрудничеството между университетите и други институции в ЕС.“, коментира комисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра.

Предложения могат да се подават от университети и други образователни институции, преподаващи журналистика на ниво бакалавърска и магистърска степен. Кандидатите трябва да се намират в държава-членка на ЕС и да са акредитирани съгласно законодателството на тази страна. Комисията ще покрие 95% от стойността на проекта.

Крайният срок за кандидатстване е 21 април 2022 г., 13:00 CET. Комисията очаква да съобщи резултатите от поканата през юни 2022 г.

Повече подробности можете да намерите на уебсайта на Комисията.