Предстои официално представяне на програма „Творческа Европа“ 2021г – 2027г

Публикувано на 22/3/2021
от Роберта Колева

Тази пролет се очаква да бъде официално представена новата работна програма на „Творческа Европа“ за периода 2021 – 2027 г. Скоро ще бъдат обявени и поканите за конкурсните сесии до края на 2021г. 

Според информация споделена на сайта на Европейския парламент, програмата ще разполага с увеличен бюджет от общо 2.4 милиарда евро (17% увеличение), които ще бъдат използвани за финансиране и подпомагане на европейския културен сектор в един особено труден за него момент. „Творческа Европа“ ще продължи да насърчава културното и езиково многообразие, опазването и социализацията на културното наследство и повишаването на оперативния капацитет и конкурентоспособността на КТС, и ще стимулира организации и професионалисти да си сътрудничат на международно ниво и да разширяват международната си аудитория.

Подпрограма „Култура“ ще разполага с 31% от общия бюджет и ще запази четирите си основни конкурсни направления  – проекти за европейско сътрудничество, литературни преводи, европейски мрежи и европейски платформи. Нови междусекторни приоритети като устойчивост и многообразие ще вземат централно място в предстоящите покани.

Подпрограма „MEDIA“,която разполага с 56% от финансирането на програмата, ще има за цел да засили конкурентоспособността на аудио-визуалния сектор, акцентирайки върху провеждането на обучения, които да развиват нови умения и компетенции за аудио-визуалните професионалисти. Приоритети на подпрограмата ще са дигиталните технологии, интерактивните произведения и европейските и международни копродукции.

Останалите 13% от бюджета ще бъдат разпределени между различните културни подсектори, с цел осигуряване достъп до финансиране на малки и средни културни предприятия.