Пресконференция на Мария Габриел: спешни мерки за „Творческа Европа“

Публикувано на 10/4/2020
от Десислава Панчева

На 8 април министрите на културата от Европейския съюз осъществиха онлайн среща с Мария Габриел, еврокомисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

В последвалата пресконференция Мария Габриел обяви следните конкретни действия/мерки за подкрепа на културния и творчески сектор в условията на предизвиканата от COVID-19 криза, които ще бъдат предприети в рамките на програма “Творческа Европа” на ЕС:

➤ Максимална гъвкавост в рамките на съществуващите правила на текущите и планираните действия: удължаване на сроковете, за да се даде повече време за финализиране на проектите и подаване на заявленията им.

➤ Ясни инструкции за Бюрата “Творческа Европа” относно това как да бъдат прилагани правилата за действие в условия на форсмажор.

➤ Специални мерки за кината – 5 милиона евро под формата на ваучери за най-силно засегнатите от забраната киносалони

➤ Пренасочването на средствата за подкрепа на трансграничното измерение на сценичните изкуства към подкрепа за развитие на проекти с фокус дигитална култура и виртуална мобилност. Очаква се конкурсът на обща стойност от 2 милиона евро ще бъде обявен през май и средствата предвидени за него да бъдат разпределени възможно най-скоро в КТС.

➤ Ускоряване на процедурата за подбор на проекти от последната покана към направление „Литературни преводикъм подпрограма „Култура“.

➤Ускоряване на оценката на проектите по направление „Европейско сътрудничество през 2020 г.

➤ Да се направи проучване, за това как да бъде адаптиран „Гаранционен механизъм, за да бъдат смекчени неблагоприятните последици от кризата.

Министърът на културата на Република България – Боил Банов, също участва във видеоконференцията на високо равнище на министрите на културата от Европейския съюз, посветена на последиците от въздействието на COVID-19 върху културния сектор и на възможните ефективни мерки за възстановяването му след кризата. За повече информация вижте тук.