Програма „Хоризонт Европа“ ще подкрепи с 264 милиона евро културата, творческите индустрии и насърчаването за инклузивно общество

Публикувано на 24/1/2022
от Васил Николов

Публикувани са нови покани представяне на проектни предложения по програма „Хоризонт Европа“. Финансирането е насочено към изследователски проекти, с цел подкрепа на демократичното управление, европейската музикална и филмова индустрия, приобщаващи пазари на труда и творческата икономика.

Конкурсите имат за цел да подкрепят с 264 милиона евро проекти по 29 изследователски теми, насочени към някои от ключовите социални и икономически трансформации на нашето време. Темите можете да видите тук.

За по-лесно ориентиране в платформата, отидете в секция „Destination“ и изберете направлението, което Ви интересува:

Консорциуми от най-малко три независими организации от три различни държави (две от които в държави-членки на ЕС или асоциирани страни) са поканени да представят проектни предложения.

Потенциалните кандидати могат да гледат информационните сесии и да се запознаят с различните теми тук.

Кандидатствалите проекти ще бъдат оценени от независими експерти, избрани от Европейската изпълнителна агенция за научни изследвания от името на Европейската комисия. Резултатите от оценката трябва да бъдат публикувани до 20 декември 2022 г. Успешните предложения за проекти ще бъдат поканени да подпишат споразумение за безвъзмездна помощ и да започнат от януари 2023 г.

Крайният срок за кандидатстване е 20 април 2022 г.