Публикувана е поканата за представяне на конкурсни предложения за „Медийна грамотност“

Публикувано на 4/2/2022
от Васил Николов

Публикувана поканата за представяне на предложения за „Медийна грамотност“. Конкурсът е част от междусекторното направление на програма „Творческа Европа“ и има за цел да подпомогне развитието на критично разбиране и използване на медиите от страна на гражданите. Медийната грамотност е мощен инструмент за ограничаване на въздействието на дезинформацията. За тази цел действията по конкурса предвиждат насърчаването и споделянето на знания и обмена на политики и практики за медийна грамотност. Подкрепата предвижда развитието на иновативни трансгранични инициативи за медийна грамотност в цяла Европа, вземайки предвид променящия се дигитален медиен пейзаж и текущото поведение на потребителите сред различните възрастови групи.

Краен срок за кандидатстване 6 април 2022 г.