ПУБЛИКУВАНИ СА ПОКАНИТЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „ЕВРОПЕЙСКО ФИЛМОВО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ“ И „ИНОВАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ И БИЗНЕС МОДЕЛИ“

Публикувано на 10/2/2022
от Васил Николов

Подкрепата за „Европейско филмово разпространение“ има за цел да насърчи и подкрепи по-широкото транснационално разпространение на нови европейски филми, посредством финансова подкрепа за дистрибуторски компании.

Краен срок за кандидатстване: 5 април 2022 г.

Цел на конкурса „Иновативни инструменти и бизнес модели“ е да насърчи развитието и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за подобряване на видимостта, достъпността и разнообразието на европейските произведения в дигиталната ера, както и конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия.

Краен срок за кандидатстване: 7 април 2022 г.