Стартира „Еразъм +“ 2021г – 2027г

Публикувано на 13/4/2021
от Роберта Колева

Европейската комисия постави началото на новия етап на програма „Еразъм +“ 2021г – 2027г. Прогнозният бюджет за периода е в размер на 26.2 милиарда евро. Програмата „Еразъм +“ цели да подкрепи образованието, младежта и спорта в Европа, като осигурява финансиране за организации разработващи проекти, които насърчават международния обмен, сътрудничество и обучение.

Новата програма поставя силен акцент върху социалното приобщаване, зелената и дигиталната трансформация и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот. „Еразъм +“ предоставя възможности за Европейска мобилност и сътрудничество в следните категории:

  • Висше образование
  • Професионално образование и обучение
  • Училищно образование
  • Образование за възрастни
  • Младежта
  • Спорт

Подробна информация за тези възможности, включително критерии за допустимост, можете да намерите в ръководството на програмата.

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

„Еразъм +“ отправя отворена покана за кандидатстване в следните основни направления:

  • Ключово направление 1: Учебна мобилност на индивидите
  • Ключово направление 2: Сътрудничество между организации и институции
  • Ключово направление 3: Подкрепа за разработване на политики и сътрудничество

Можете да свалите и да прочетете цялата покана за кандидатстване на програмата тук.

Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) е официалната оторизирана институция от Европейската комисия за програма „Еразъм +“ в България. За въпроси и консултации относно процеса по кандидатстване, можете да се свържете с тях тук.