Удължени крайни срокове за кандидатстване

Публикувано на 26/3/2020
от Десислава Панчева

Пандемията COVID-19  постави пред сериозно изпитание и европейския културен и творчески сектор. За да окажат съдействие на всички кандидати, засегнати от актуалната ситуация, Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) удължават крайните срокове на следните четири, активни конкурса:

  1.  Културно наследство в действие EAC/2019/0669  → 27 април 2020, 17:00 (CET) 
  2.  Културно сътрудничество в Западните Балкани EACEA 39/201928 април 2020, 17:00 (CET)
  3.  Музиката движи Европа: Творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор EAC/S18/201930 април 2020, 13:00 (CET) 
  4.  Музиката движи Европа: Музикално образование и обучение EAC/S53/201930 април 2020, 13:00 (CET)