Четвъртото издание на „CEE Animation Workshop“ набира участници

Публикувано на 8/10/2021
от Васил Николов

CEE Animation Workshop е едногодишна тренингова програма за развитие на проекти и повишаване на уменията на продуцентите в областта на анимацията. Програмата е отворена за кандидатури на професионалисти от всички държави, участващи в програма „Творческа Европа – МЕДИА“. Тя има за цел да съпътства участващите проекти в целия им етап на развитие, до момента, в който те са готови за достъп до международния пазар за финансиране.

Изданието през 2022 г. ще има четири модула. Три, от които ще се проведат онлайн и един физически.

Краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2021 г.

CEE Animation Workshop се организира с подкрепата на подпрограма МЕДИА.