Публикации

Тук можете да откриете различни издания на Бюро „Творческа Европа“ – периодичните ни бюлетини, информационни брошури, презентации, както и други издания, свързани с нашата работа.

Въпроси и отговори относно дейностите по програма „Творческа Европа“ в контекста на COVID-19
2020
Речник на програма „Творческа Европа“ на български език
2020
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – март
2020
Формуляр за търсене на партньори за съвместно участие в конкурси на „Творческа Европа“
2020
i-Portunus: Формуляр за кандидатстване за мобилност на артисти – 2019 г.
2020
Списък на съфинансираните двугодишни проекти за литературни преводи по държави – 2018 г.
2020
Примерна форма за детайлно описание на проект по направление „Литературни преводи“ – 2019 г.
2020
Примерна бюджетна рамка за проект по направление „Литературни преводи“ – 2018 г.
2020
Примерна електронна форма за проект по направление „Литературни преводи“ – 2018 г.
2020
Презентация на програма „Европа на гражданите“
2020
„Културно сътрудничество в Западните Балкани“ – критерии за оценка
2020
„Културно сътрудничество в Западните Балкани“ – презентация
2020
Схема за творческо сътрудничество и копродуциране в музикалния сектор
7 2020
(Re)positioning the Region of Southeast Europe through Culture
6 2020
Съвети за успешно кандидатстване по програма „Творческа Европа“
4 2019
Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани
3 2019
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2 2019
Гласове на културата 2019 – 2021
1 2019
15 МЕДИА истории на успеха в България
2019