Европейски мрежи 2021

Подпрограма: Култура
Номер на конкурса: CREA-CULT-2021-NET
Краен срок: 26/08/2021 18:00
Публикувано на: 08/06/2021
 • Какво подкрепя направление “Европейски мрежи”?

  Направлението предлага финансова помощ, подпомагаща устойчивото развитие на европейски творчески и културни мрежи. 

  Основните стратегически приоритети на направлението са разнообразие, приобщаване и равенство за всички професионалисти в областта на културния и творческия сектор, както и установяване на по-устойчиви за околната среда практики, в съответствие с целите на Европейската зелена сделка.  

  Мрежовите организации трябва да допринасят за увеличаване на достъпа до култура и участие в културния сектор, да насърчават развитието и ангажираността на публиките, както и да се възползват максимално от дигиталните технологии, за да подобрят своята конкурентоспособност.

 • За кого е това финансиране?

  Финансирането е предназначено за мрежови организации в сферата на културата, творчеството и културното наследство, извършващи дейност в следните сфери:  визуални изкуства, танц, театър, литература, пърформанс, музика, наследство, архитектура, дизайн, цирк, фестивали, занаяти и мода.

  За да кандидатства, мрежата трябва да бъде активна в културния и творческия сектор от минимум 2 години и да бъде правен субект в една от страните, участващи в подпрограма „Култура“ на „Творческа Европа“.

 • Какъв е размерът на финансирането?

  Европейска мрежа може да кандидатства за безвъзмездна помощ до 850 000 евро за проект.

  Продължителността на проектите не трябва да надвишава 36 месеца.

  Безвъзмездното финансиране трябва да представлява не повече от 80% от общия бюджет на проекта, а останалите 20% са собствено финансиране.

  Предоставената помощ може да бъде по-ниска от поисканата.

 • Как да кандидатствате?

  Всички предложения трябва да се подават директно онлайн чрез електронната система за подаване на “Funding and Tenders Portal”.

  Кандидатите трябва първо да регистрират свой профил в EU LogIn портала, за да получат персонален идентификационен код на участника (Participant Identification Code – PIC), след което трябва да регистрират организацията си в “Funding and Tenders Portal”.

  Следва прикачване на кандидатурата (която не бива да надвишава 70 страници) в четири стъпки.

  Заявления на хартиен носител НЕ се приемат.

  Официалната публикация на конкурса във „Funding & tenders“ портала можете да намерите тук.

  NB: Възможно е накои от формулярите за кандидатстване все още да не са качени в портала.

 • Какви европейски мрежи съществуват в момента?

  Разгледайте резултатите и избраните проекти по направлението за европейски културни и творчески мрежи тук (от последната конкурсна сесия през 2016-та година).