CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА ЗА МОБИЛНОСТ НА АРТИСТИ

Подпрограма: Култура
Краен срок: 31/05/2023 23:59
Публикувано на: 11/10/2022
 • Каква е целта на финансирането?

  Тази отворена покана е предназначена за артисти и професионалисти от културния и творческия сектор, които биха искали да пътуват с цел реализиране на проект с международен партньор (организация или физическо лице). Дестинацията на мобилността трябва да е държава участваща в програмата „Creative Europe“.

  Цел на мобилността може да бъде:

   • Развитие на международно сътрудничество;
   • Участие в резиденция с цел професионално развитие или създаване на съвместна продукция;
   • Представяне на проект в друга държава;
   • Пътуване с цел професионално развитие;
   • Други;
 • Кой може да кандидаства?

  Могат да кандидастват артисти навършили 18 г. и постоянно пребибаващи в една от страните участващи в програмата „Creative Europe“.

  Кандидатурите могат да бъдат два вида:

  • Индивидуални (1 артист)
  • Групови (от 2 до 5 артисти)

  Culture Moves Europe насърчава баланса между половете и включва артисти от малцинствени и слабо представени групи. Предоставя се допълнително финансиране в подкрепа на кандидатите с увреждания.

  Допустимите сектори включват: архитектура, културно наследство, дизайн и моден дизайн, литературен превод, музика, сценични изкуства и визуални изкуства. Ще има допълнителна подкрепа за маргинализирани групи както и артисти с деца.

  Специално внимание ще бъде отделено на дебютанти, без значение от възрастта.

  За артисти, пребиваващи в Украйна ще бъде допустимо да кандидастват с проект с виртуална мобилност, в случай, че не могат да реализират пътуване.

 • При какви условия можете да кандидаствате?
  • За проекти за индивидуална мобилност: продължителността трябва да бъде между 7 и 60 дни;
  • За проекти за групова мобилност (2 до 5 артисти): продължителността трябва да бъде между 7 и 21 дни;
  • Срок за изпълнение на проекта: в рамките на една година, считано от датата на подписването на споразумението (след одобрение);
  • Мобилността трябва да бъде непрекъсната;
  • Мобилността трябва да се реализира до една дестинация (за изключения вижте точка 6: Извънредни случаи в документа за поканата);
  • Всеки може да канидадства един път (в индивидуален или групов проект) в рамките на първата фаза на финансиране, която се провежда от 10 октомври 2022 г. до 31 май 2023 г. в 23:59 CEST;
 • Какви са допустимите разходи?

  Финансирането по програмата покрива:

  • Пътни разходи от мястото на пребиваване до избраната дестинация;
  • Дневни;
  • Допълнително финансиране базирано на идивидуалните нужди на артистите;

  *Culture Moves Europe насърчава кандидатите да изберат устойчиви начини на пътуване. За артисти, които пребивават или желаят да изпълнят проект на разстояние повече от 5 001 км от местоживеенето си, субсидията за пътуване е адаптирана, за да допринесе за разходите за пътуване на дълги разстояния;

  За повече информация и таблица с точни параметри на финансирането – вижте в документа към официалната конкурсна покана;

 • Как да кандидатствате?
  • За да кандидатствате, създайте свой профил и попълнете необходимите документи във формата за кандидастване в сайта на Goethe-Institut.
  • Кандидатурите трябва да бъдат подадени на английски език.
  • Крайният срок за кандидатстване е 31 май 2023г.
  • Първата фаза на финансирането ще се проведе от 10 октомври 2022 г. до 31 май 2023 г., 23:59 CEST.