CEE Animation Workshop & Rise and Shine 2024

Публикувано на 13/3/2024
от Васил Николов

CEE Animation Workshop е целогодишна тренингова програма за разработване на проекти и повишаване на уменията на продуцентите в областта на анимацията. Програмата е отворена за професионалисти от всички държави, участващи в програма „Творческа Европа – МЕДИА“, като фокусът е върху продуценти и проекти от страни с нисък производствен капацитет .

Програмата е специално създадена, за да отговаря на нуждите на продуцентите и техните творчески екипи с анимационни проекти в етап на развитие от всякакъв формат – късометражни, телевизионни, пълнометражни, хибридни, XR.

Кандидатстването е отворено за проекти в процес на развитие в 4 категории:

  • Feature Films  (минимална дължина 60 минути; в концепция, в развитие или в производство),
  • Series and TV Specials (уеб и телевизионни сериали от всякакъв формат и единични филми, минимална дължина от 20 минути; всички етапи на развитие, с изключение на концептуалния етап),
  • Short Films  (максимална дължина 20 минути; всички етапи на развитие, с изключение на етапа на концепцията),
  • Rising Stars (студентски късометражни филми, максимална дължина 20 минути; всички етапи на развитие с изключение на етапа на концепцията).

Програмата се ръководи от реномирани продуценти и консултанти по анимационни сценарии, които ще бъдат в ролята на екипни лидери, които ще следят отблизо и наставляват проектите по време на програмата.

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2024 г.

Rise and Shine е лаборатория за развитие и представяне на анимационни проекти, насочена към млади таланти и техните късометражни филми. Третото издание на програмата търси млади режисьори на анимационни филми, които да вземат участие в събитието за разработване на анимационен проект, състоящо се от две части: на Световния фестивал на анимационния филм – „Animafest“ Загреб и Международния фестивал на анимационния филм „Animateka.“

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2024 г.