Новата схема за мобилност Culture Moves Europe стартира на 10 октомври

Публикувано на 14/9/2022
от Роберта Колева

На 13 септември се проведе първата среща по новата схема за мобилност Culture Moves Europe, в която участие взеха представители на Creative Europe Desks и Goethe Institut, който ще изпълнява схемата от името на Европейската комисия.

В рамките на събитието бяха представени основни елементи от новата програма, която надгражда опита от успешния пилотен проект i-Portunus, провел се между 2018 г. и 2022 г., и ще подкеря мобилността на артисти, творци и професионалисти от сферата на културата. 

“Вярваме, че новата схема за мобилност, която е и най-голямата в Европа от този тип, ще отговори на нуждите на креативните и творчески индустрии, и ще създаде много нови възможности за развитие и работа на културни професионалисти и артисти.”, сподели по време на срещата Барбара Геслер, началник направление в Изпълнителната агенция за култура, образование и аудиовизия към Европейската комисия.

Culture Moves Europe официално ще стартира на 10 октомври, а общото финансиране по схемата е 21 милиона евро за периода между 2022 г. и 2025 г, което е 20 пъти повече от програмата i-Portunus. Това ще позволи на около 7000 артисти, творци и културни професионалисти да:

  • участват в международни резиденции с цел професионално развитие или международно сътрудничество
  • създават съвместна международна творческа продукция
  • представят проектите си в други държави и пред нови публики

В рамките на събитието бе представена и отворената покана за експерти от КТС, които да се присъединят към оценителите на новата мобилна схема Culture Moves Europe.

Критерии за кандидатстване за оценител по програма Culture Moves Europe:

  • Навършени 18 години.
  • Професионален опит в следните области: музика, литературен превод, архитектура, културно наследство, дизайн (включително моден дизайн), визуални изкуства и сценични изкуства и други теми, като културна политика, културен мениджмънт и др. Предишен опит като оценител на проекти ще се считат за предимство.
  • Кандидатът трябва да е законно пребиваващи в страна, която е част от програмата Creative Europe.
  • Кандидатът трябва да владее английски език, тъй като процесът на оценяване ще бъде на английски.
  • Кандидатът трябва да има възможност за гъвкавост при работния процес и възможност за работа от 1 до 23 ноември 2022 г., както и в първите две седмици на всеки месец от януари 2022 г. до юни 2023 г.
  • Кандидатът трябва да има възможност за участие в 2-часово обучение през октомври 2022 г.
  • Избрани оценители ще имат ключова роля в новата схема за мобилност на артисти и културни професионалисти.

Възнаграждение

Оценителите ще получават възнаграждение от 300 евро на ден за оценката на 25 кандидатури.

Как да кандидатствате:

Създайте акаунт в портала за кандидатстване на Goethe-Institute и след това попълнете съответния формуляр за кандидатстване. Крайният срок за подаване на документи е 25 септември 2022 г