Между думите, предметите и личните истории от една война

Публикувано на 24/2/2023
от Роберта Колева

„Войната е непредсказуема. Не знам какво ще се случи утре. Но знам, че има смисъл от това, което правим. Измервам успешността не толкова в брой хора, а доколко успяваш да ги “докоснеш”. Смятам, че точно изкуството има шанс да събуди така необходимите процеси на доверие и на сближаване, на припознаване, които споровете за геополитика и политически принадлежности няма как  да провокират“ – Анна Стоева, Tanuki Films

В сложността на геополитическия дискурс, на фона на свъхполяризацията и идеологическата мъгла, чисто човешкият елемент остава забравен. Пренасищането с думи и образи води до опасността те да изгубят смисъла си, а броят на задънените улици в комуникацията да нарасне. Какво стои зад понятията „бежанец“ и„мигрант“? Какви са пътищата, следите и личните истории на онези, напуснали дома си? Можеш ли да намериш втори дом зад граница? 

Още в края на 19 в. с едни от първите фотографски наблюдения от бойното поле е поставен въпросът как да се реагира на постоянно нарастващия поток от информация. Едни от най-интересните разсъждения по темата за войната, чувствителността и емпатията са на писателката Сюзън Зонтаг, която се пита доколко запечатаните образи от ужасите на случващото се наистина успяват да провокират състрадание. Това са част от въпросите, на които търси отговор и  VALUABLE WORDS/INVALUABLE OBJECTS (акроним WE SEE UKRAINE), проект подкрепен по програма „Творческа Европа“. В него шестима украински, хърватски и български артисти ще изследват проблемите за съдбата на украинските граждани през втората година от войната – както в собствената им разтърсвана от нападението държава, така и зад граница – в търсене на убежище. Целта е през ноември 2023 г. да бъде създадена съвместна изложба, която да не е просто събирателна за отделните артисти, а да е резултат от съ-творчество и диалог между участниците в нея и украинските общности. За да научим повече, се срещнахме с човека зад идеята и един от артистите в проекта – Анна Стоева – документалист, „събирач“ на предмети и лични истории, и съосновател на филмовата компания, която е водещата организация в тази инициатива – Tanuki Films

Самата Анна не за първи път работи в това поле. Тъкмо от портфолиото ѝ на документалист идва втората част на името на WORDS/INVALUABLE OBJECTS, вдъхновено от артистично-изследователския подход на активна комуникация с местните общности, който тя следва и в работата си „Парченца от вкъщи“. Изложбата, която успяхме да видим в София през 2022 г., беше посветена фотографии на предмети, които украинските бежанци успяват да вземат със себе си, и на историите, които Анна събира „на терен“.  Този подход ще се превърне в централен и за работата на шестимата артисти във VALUABLE WORDS/INVALUABLE OBJECTS, които ще трансформират в изкуство разказите, останали невидими от обичайната ежедневна реторика и медийния дискурс. Целта е да се намерят „точки на емпатия“, които да покажат общото и човешкото с емоция, съчувствие и припознаване, отвъд поляризацията, споровете и борбата на логиката на единия лагер с логиката на другия.

Първият етап от инициативата включва избор на артистите, представители на различни изкуства. Освен Анна, която ще продължи да работи като документалист, вторият селектиран артист към момента е Дария Пугачова – художничка, пърформърка и активистка, родена в Ривне, Украйна, която през лятото на 2022 г. представи в София изложбата си „Небето на войната“. Планира се да има двама украински артисти, а участниците от България и Хърватия да включват по един местен и един украински артист, намерил убежище в съответната държава. Идеята е да се провокира диалог между гледните точки отвън – на „приемащите“ държави, и отвътре – на засегнатите в самата Украйна. Да се обхване пулса на актуалната ситуация, а изложбата да се роди от това взаимодействие, развивайки се на фона на срещите и комуникацията между артистите и местните общности. 

Изложбата „Небето на войната“ от украинската артистка и активистка Дария Пугачова беше представена през лятото на 2022 г. в КО-ОП, София

По тази причина когато артистите бъдат избрани, те ще участват в два „брейнсторм“ уъркшопа в Загреб и в София, в рамките на които ще се запознаят с документалния подход, а в последствие ще осъществят срещи с местните украински общности. Освен това се предвижда и поредица от лекции в сферата на международните отношения и лингвистиката, което препраща и към първата част от името на проекта. Целта е артистите да изследват какви са взаимодействията между думите и техните значения и какви са смислите, които стоят зад общите категории и понятия „украинец“, „бежанец“, „мигрант”. Според Анна тъкмо фокусирането на вниманието върху изгубилите ценността си думи, предмети и човешки истории може да бъде ключът за диалога и борбата с дезинформацията по отношение на войната в Украйна. Повечето хора са свикнали да отстояват позицията си и пътят към провокиране на контактни точки на емпатия е нужно да се търси другаде.

“Там където логическите връзки на информационната борба се губят, идва мястото на изкуството като медиатор на тези сложни процеси. То фокусира внимание върху истории, които няма къде и кога да видиш иначе. Към човешкото начало и емоциите, които изпитваме зад много ценните си и противоположни гледни точки“.

За да ангажират повече хора с тези човешки съдби, Tanuki films и партньорите им –  хърватската продукционна къща Eclectica и украинския Lviv Tourism Development Center, са планирали изложбата да е пътуваща и да включва по две локации в държава, включително в Украйна. В България и Хърватия тя  ще премине през София и Загреб, а в Украйна – през град Лвив, близо до границата с Полша. За трите организации обаче е важно локациите да не бъдат единствено в големи населени места или централни райони и квартали, за да има възможност в публиката да се включат групи, които имат различни начини на живот, ценности и мнения. В тази връзка обмислят да включат и галерии, и публични пространства, където изкуството само да намира граждани, които не са планирали да го видят. 

Както в много други случаи, става ясно,  че съществена роля има работата с партньорите. За това за Tanuki Films е било важно да работят с организации, на които имат доверие за качеството и посоката на сътрудничеството – един от основните приоритети за програмата. Lviv Tourism Development Center и преди са участвали по подпрограма „Култура“, а от Tanuki Films са ги открили, запознавайки се с предишни техни проекти. Хърватската организация Eclectica пък има зад гърба си опит както с МЕДИА, така и в успешни ко-продукции с българската филмова компания. Анна и един от продуцентите в нея се срещат още преди 10 години на уъркшоп по програма „Творческа Европа“, а след това работят заедно по филма „На червено“.

VALUABLE WORDS/INVALUABLE OBJECTS се реализира само в рамките само на една година, защото е свързан с острата нужда от действия и бърза комуникация по темата. Имайки предвид и предишния опит на Tanuki Films с по-малки проекти, те са искали да положат комфортна и съизмерима основа за бъдещото партньорство между организациите, която в последствие да бъде надграждана. Важна роля за мотивацията им да кандидатстват по програмата оказва и възможността за национално финансиране, което им предоставя повече поле да се посветят изцяло на инициативата си.

Следим отблизо случващото се в рамките на VALUABLE WORDS/INVALUABLE OBJECTS и очакваме да видим първата от серията пътуващи изложби този ноември в София .

Проектът WE SEE UKRAINE е подкрепен по направление „Европейско сътрудничество“ за 2023 г. Водеща организация в него е българската филмова компания Tanuki Films, а партньори са хърватската продукционна къща Eclectica и украинския Lviv Tourism Development Center.