European Heritage Hub – към устойчиво бъдеще на наследството

Публикувано на 6/3/2023
от Роберта Колева

.

Европейската комисия избра консорциум, ръководен от международната организация Europa Nostra, за изпълнение на пилотния проект за създаване на Център на европейското наследство –  European Heritage Hub. Групата на европейските партньори ще включва още Europeana Foundation, Eurocities, ICLEI Local Governments for Sustainability и KU Leuven, а инициативата, Подкрепена по програма „Творческа Европа“ ще продължи две години (пролет 2023 г. – пролет 2025 г).

В рамките на този период участниците в консорциума ще работят по развиването на автономна платформа за застъпничество за заинтересованите страни в областта на културното наследство на европейско, национално и регионално ниво. Целта е да се допринесе за по-устойчиво, иновативно и приобщаващо бъдеще на наследството, като се създаде основа за споделяне на знания, работа в мрежа, обучение и изграждане на капацитет.

European Heritage Hub ще стимулира анализа на политиките, развитието и застъпничеството, ще изгради връзки със съществуващи инициативи на ниво ЕС и ще генерира комуникационни кампании за повишаване на осведомеността относно опазването на културното наследство. Планира се подкрепа за професионалисти и доброволци в областта на наследството за придобиването на необходимите умения за изграждане на устойчивост чрез адекватно адаптиране към концепцията за тройната трансформация на нашето общество – дигитална, екологична и социална. Освен това инициативата на ЕС се фокусира върху засилването на ангажираността на гражданите по отношение културното наследство на Европа и по-специално върху привличането на по-младото поколение професионалисти в областта на наследството в контекста на Европейската година на уменията през 2023 г. и след Европейската година на младежта 2022 г.

„Наследството е не само общо съкровище, което трябва да се защитава, но и актив за зеления преход на нашите общества. През последните десетилетия от Europa Nostra изградиха уникален опит, който позволява наследството да бъде защитено и да играе ключова роля за озеленяването на териториите. Пилотният проект за създаване на център за европейско наследство ще предостави на консорциума конкретни средства за положително въздействие на местно ниво. Бих искал да поздравя всички членове на консорциума за техния ангажимент в едно ново начинание!“ – Мария Габриел, европейски комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта.

Проектът ще надгради и постигнатото от Европейската година на културното наследство 2018 и Европейската рамка за действие в областта на културното наследство, създадена от Европейската комисия с цел да се улови и увеличи успеха на Европейската година и да се гарантира нейното трайно въздействие.