Бъдещето на програма „Творческа Европа – МЕДИА“

Публикувано на 13/7/2020
от Васил Николов

На 8 юли, в рамките на Galway Film Fleadh, колегите от бюрото на програма „Творческа Европа – МЕДИА” в Ирландия организираха онлайн сесия, чиито теми бяха последствията Covid-19 и развитието на разговорите за новата програма (2021-2027). Един от участниците в сесията бе Мартин Доусън, заместник-ръководител на МЕДИА, който хвърли светлина върху настоящата ситуация в културните сектори, както и бъдещето на програма „Творческа Европа – МЕДИА” .

Доусън подчерта, че Covid-19 представлява безпрецедентно предизвикателство за европейските творчески и културни индустрии. Отговорът на Европейската комисия бе съставянето на план за действия, включващи подобряване на гъвкавостта в настоящата програма, допълнителни 5 милиона евро за кина от мрежата “Europa Cinemas” и създаване на Европейски гаранционен фонд. Той засегна и темата за фонда за възстановяване “NEXT Generation EU”, който ще добави 750 милиона евро към бюджета на ЕС под формата на заеми и безвъзмездни средства, които да бъдат изпълнени от държавите-членки. Средствата ще бъдат налични от следващата година.

След това основната тема на дискусията се прехвърли към бъдещата програма „Творческа Европа“ (2021 – 2027). Доусън обясни, че преговорите за новата програма са в застой. Все още има някои ключови решения, които трябва да вземат държавите-членки:

  • Относно бюджета – предложено е 15% увеличение на текущия бюджет (от 1,46 милиарда на 1,7 милиарда евро), но Европейският парламент се опитва да удвои бюджета до 2,8 милиарда евро. Италианските, френските и германските министри на културата подкрепиха това увеличение, като написаха писмо до Европейската комисия.
  • Относно правната база – това е документ, който определя обхвата на програмата, който все още не е финализиран. Докато се обсъжда правната база, работната програма за „Творческа Европа“ 2021 – 2027 не може да бъде приета, което вероятно ще доведе до забавяне на стартирането на разговорите обявяването на новите конкурси и техните крайни срокове.

Очаква се разговорите да се възобновят при германското председателство след лятната ваканция.

Доусън хвърли светлина върху структурата на бъдещата програма и организирането й в три основни области:

  • СЪДЪРЖАНИЕ – с акцент върху развитието на копродукции, подкрепа за филми, телевизионни сериали, игри и виртуална реалност
  • БИЗНЕС – увеличаване на капацитета на европейските аудиовизуални малки и средни предприятия (МСП), предоставяне на средства и инструменти за улесняване на срещите между бизнеса (B2B)
  • АУДИТОРИИ – мрежи от кина, фестивали, VOD услуги, подкрепа за дистрибуция, субтитри, развитие на публиката и филмово образование

Междусекторното направление на програмата ще продължи да сближава аудиовизуалните и културните сектори, за да си сътрудничат за общи предизвикателства. Това ще стане чрез „Creative Innovation Lab“. Нова област на подкрепа от страна на програмата ще бъдат новинарските медии, чиято цел ще бъде да се справи с проблемите около медийната свобода, плурализъм и грамотност.

Запис на сесията може да бъде намерен в канала на Galway Film Fleadh в YouTube. Ползвана е информация от Бюро „Творческа Европа“ Ирландия.