Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка с Леони Ходкевич

Публикувано на 8/3/2022
от Хелиана Велинова

Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка ще се проведе на 22.03.2022 /вторник/.

Ментор на събитието е Леони Ходкевич – писател, културен продуцент, професор по международен културен мениджмънт в европейски и американски университети, както и експерт-оценител към Европейската комисия. Леони е директор и съ-основател на Програмата за културен мениджмънт във Виенския Университет и неправителствената организация Clearly Culture.

“Процесът на кандидатстване по Европейски програми има своите предизвикателства, но ако кандидатите се запознаят добре с изискванията на програмата, могат да усъвършенстват проекта си. В този семинар ще анализираме изискванията на Creative Europe и ще се научим да интерпретираме и отговаряме на въпросите в апликацията. Доброто партньорство е сърцето на европейските проекти и решаващо за тяхния успех или неуспех. С европейски проекти ние каним и ангажираме партньорите от самото начало, а партньорството трябва да работи във всеки етап от проекта. В този семинар ще научим как да организираме хармонично партньорство, да управляваме общите времеви рамки и ресурси, да планираме обща комуникация и да опишем всичко това в проекта си.”

Леони Ходкевич

Пътеводител #CreativeEurope: Критерии за оценка ще се проведе в две части – публична лекция, излъчвана на живо в страницата на Creative Europe – Desk България, и практическа работилница* с ограничен брой участници.

Публична лекция
90 минутна лекция, посветена на европейските програми и принципите и основните критерии на Creative Europe. В рамките на лекцията ще бъдат обсъдени 10-те от най-често срещаните въпроси при подготвяне на европейски проект.

Лекцията, която ще се излъчва във Facebook страницата на Creative Europe Desk – България и е със свободен достъп, ще завърши с време за въпроси от публиката.

Практическа работилница*
Структуриран по 4-те релевантни критерия на апликацията за европейски проект. Всичките критерии ще бъдат разгледани от участниците, разяснянени и дискутирани, като ще се наблегне на два основни. Групата ще има възможност да ги развие съвместно с ментора под формата на интерактивни групови упражнения, презентации и обратна връзка, като за тази цел ще бъдат представени конкретни проекти.

От практическата работилница участниците ще си тръгнат с познания за Европейски проекти включително:
• Кратък скрипт, с който да поддържат фокус на проекта
• Компас за ориентация в Европейските програми
• Насоки за намиране на партньори
• Обяснение на принципите и критериите на апликацията
• Инструменти за развиване на проекта

За да заявите участие в практическата работилница* е необходима предварителна регистрация, вследствие на която ще бъдат избрани участниците, които са в процес на кандидатстване и до момента нямат получено финансиране по програмата.

Регистрационната форма за кандидатстване за участие в работилницата ще намерите тук.

Местата са ограничени! Краен срок за кандидатстване – 15.03.2022 г.

*Практическата работилница е предназначен за проектни мениджъри в културни организации и местата за участие са ограничени! Приоритетно ще се разглеждат заявки за участие на представители на организации, които НЕ СА били подкрепяни от Програмата досега, но са в процес на разработване на проектно предложение с конкретни европейски партньори.