Как да комуникираме най-ефективно проектите си?

Публикувано на 1/2/2022
от Хелиана Велинова

Участниците в програма Creative Europe могат да се възползват от ново ръководство, което ще им помогне да комуникират по-ефективно своите проекти – започвайки с фазата на планиране до оценката на въздействието на комуникационните дейности.

Проектите, финансирани от ЕС, могат да разкажат безброй интересни истории, които са добър пример как европейските програми допринасят за подобряване на обществото, в което живеем, както и за постигане на политическите приоритети на Европейската комисия.

Новото ръководство насърчава бенефициентите по програма Creative Europe да споделят истории и резултати от проектите си с местни общности, заинтересовани организации и институциите на ЕС.

Ръководството, разработено от Европейската комисия (Генерална дирекция за образование, младежта, спорта и културата) в тясно сътрудничество с Европейска изпълнителна агенция по образование и култура (EACEA), предоставя широк спектър от инструменти и ресурси, които да спомогнат за максимално популяризиране на всеки един проект.

Цялото ръководство може да изтеглите тук.

Заглавна фотография: Clem Onojeghuo | Unsplash