МЕДИА – публикувани са първите покани за представяне на проектни предложения за 2024 г.

Публикувано на 4/10/2023
от Васил Николов

Европейската комисия публикува първите седем покани за представяне на предложения към програма „Творческа Европа – МЕДИА“ за 2024 г., като в началото на декември ще бъдат обявени и останалите конкурси.

Първите обявени конкурси са насочени към подкрепа за развитието на европейски произведения, включително филми, сериали, видеоигри и VR/AR съдържание, VOD платформи, както и подкрепата за фестивали. Заинтересованите организации могат да намерят повече информация във връзките по-долу:

Пазари и работа в мрежи – цели на конкурса са подпомогнето на  „бизнес към бизнес“ (B2B) обмена между европейски аудиовизуални професионалисти; достъп до събития от индустрията с фокус върху съдържанието и/или усвояването на нови технологии и бизнес модели; включване на щадящи околната среда, подходи в индустрията.

Краен срок за кандидатстване: 18 януари 2024 г.

Развитие на видео игри и VR/AR съдържание– цел на конкурса е увеличаването на капацитета на европейските производители на видеоигри, XR студия и аудиовизуални продуцентски компании за разработване на видео игри и интерактивни потапящи изживявания (VR/AR) с потенциал да достигнат до международна публика. Подкрепата също има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската индустрия за видеоигри и компании, произвеждащи интерактивно съдържание, чрез подпомагане на запазването на интелектуалната собственост от европейските разработчици.

Краен срок за кандидатстване: 24 януари 2024 г.

Иновативни инструменти и бизнес модели– цел на конкурса е да насърчи развитието и/или разпространението на иновативни инструменти и бизнес модели за подобряване на видимостта, достъпността, аудиторията и разнообразието на европейските произведения в дигиталната ера и/или конкурентоспособността на европейската аудиовизуална индустрия.

Краен срок за кандидатстване: 25 януари 2024 г.

Телевизионно и онлайн съдържание – цел на конкурса е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством подкрепа за производството на проекти с потенциал за международно разпространение, както и  улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

Крайни срокове за кандидатстване: 7 декември 2023 г. / 14 май 2024 г.

Европейски фестивални мрежи – цел на конкурса е да подобри разпространението и популяризирането, на европейски аудиовизуални произведения в рамките на Съюза, както и в международен план в новата цифрова ера; включително чрез иновативни бизнес модели. Цел на конкурса е и популяризирането европейски аудиовизуални произведения, европейско филмово наследство и подкрепа за развитието на публика.

Краен срок за кандидатстване: 11 април 2024 г.

Развитие на пакет от филмови проекти – целта на конкурса е да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти в разработването на проекти с търговски потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улесни европейската и международната копродукция.

Краен срок за кандидатстване: 13 декември 2023 г.

Европейски VOD платформи – целта на конкурса е подкрепата за европейски оператори, платформи или мрежи, които предоставят услугата видео до поискване (Video on Demand), предлагащи в каталога си значителна част европейски ненационални филми.

Краен срок за кандидатстване: 9 април 2024 г.